Diễn đàn của các kỹ sư kết cấu Việt Nam

Diễn đàn của các kỹ sư kết cấu Việt Nam (http://www.ketcau.com/forum/index.php)
-   Tĩnh tải, hoạt tải (http://www.ketcau.com/forum/forumdisplay.php?f=43)
-   -   Tải trọng tiêu chuẩn mái tôn+xà gồ? (http://www.ketcau.com/forum/showthread.php?t=35792)

fabregas1 14-04-2012 12:00 AM

Tải trọng tiêu chuẩn mái tôn+xà gồ?
 
cho e hỏi là e đang lảm đồ án BT2.phần mái của e là mái tôn+xà gồ thép hình bước 1m thì tải trọng tiêu chuẩn lấy bao nhiêu là được???:confused:

sonxd2003 14-04-2012 01:28 AM

Ðề: tải trọng tiêu chuẩn mái tôn+xà gồ??
 
Trích:

Nguyên văn bởi fabregas1 (Post 227806)
cho e hỏi là e đang lảm đồ án BT2.phần mái của e là mái tôn+xà gồ thép hình bước 1m thì tải trọng tiêu chuẩn lấy bao nhiêu là được???:confused:

Tham khảo TCVN 2737-1995 hoặc 2737-2006 hoặc Sổ tay thực hành KC công trình.

chaothanai 07-05-2012 02:06 PM

Ðề: Tải trọng tiêu chuẩn mái tôn+xà gồ?
 
Tĩnh tải: 15kg/m2 _ 20 kg/m2 (Tôn + xà gồ)
Hoạt tải mái: 30kg/m2
Nếu có trần treo, trần thạch cao thì cộng thêm vào tĩnh tải

chaothanai 07-05-2012 02:07 PM

Ðề: Tải trọng tiêu chuẩn mái tôn+xà gồ?
 
Theo tiêu chuẩn mỹ thì hoạt tải mái lấy 57 kg/m2

leconghungnb 18-02-2013 10:55 PM

Ðề: Tải trọng tiêu chuẩn mái tôn+xà gồ?
 
Tham khảo sổ tách kết cấu của gs cống

222222 19-02-2013 07:53 AM

Ðề: Tải trọng tiêu chuẩn mái tôn+xà gồ?
 
Trích:

Nguyên văn bởi chaothanai (Post 234171)
Tĩnh tải: 15kg/m2 _ 20 kg/m2 (Tôn + xà gồ)
Hoạt tải mái: 30kg/m2
Nếu có trần treo, trần thạch cao thì cộng thêm vào tĩnh tải

HT thì theo TC.

Còn tĩnh tải thì tự tính thôi, TLR*bề dày

cuddang 26-11-2013 10:22 AM

Ðề: Tải trọng tiêu chuẩn mái tôn+xà gồ?
 
TCVN:
-Tổng tĩnh tãi: 20 hoặc 30 kg/m2 (gồm: tấm lớp tôn, xà gồ, ti giằng, trần treo,...) tra theo sổ tay kết cấu
-Hoạt tải: 30 kg/m2 (theo bảng tải trọng TCVN2737 mục mái tôn ko sử dụng)

AISC Mỹ:
TĨNH TẢI (CÁI NÀO CÓ THÌ CỘNG VÀO)
TLBT xa go C/Z200x1.8@ 1200 4.31 kg/m2
Sefl-weight of Purlin
Tấm lợp mái dày (mm)0.45 4.239 kg/m2
(Corrugated metal sheet)
Tải treo buộc (trần, đèn,..) gồm:
Collateral Load (Ceiling,Lights)
Ceiling 9.58 (gypsum board thk 1.27cm)
Insulation (cenlular plastic) 20 (cenlular plastic)
Lighting 4.79
HVAC 4.79
Sprinkler (phun nước) 7.19

- HOẠT TẢI: 58kg/m2 (khá lớn so với TCVN!!??)

HangCo 14-04-2014 09:30 PM

Ðề: Tải trọng tiêu chuẩn mái tôn+xà gồ?
 
Trích:

Nguyên văn bởi cuddang (Post 339588)
TCVN:
-Tổng tĩnh tãi: 20 hoặc 30 kg/m2 (gồm: tấm lớp tôn, xà gồ, ti giằng, trần treo,...) tra theo sổ tay kết cấu
-Hoạt tải: 30 kg/m2 (theo bảng tải trọng TCVN2737 mục mái tôn ko sử dụng)

AISC Mỹ:
TĨNH TẢI (CÁI NÀO CÓ THÌ CỘNG VÀO)
TLBT xa go C/Z200x1.8@ 1200 4.31 kg/m2
Sefl-weight of Purlin
Tấm lợp mái dày (mm)0.45 4.239 kg/m2
(Corrugated metal sheet)
Tải treo buộc (trần, đèn,..) gồm:
Collateral Load (Ceiling,Lights)
Ceiling 9.58 (gypsum board thk 1.27cm)
Insulation (cenlular plastic) 20 (cenlular plastic)
Lighting 4.79
HVAC 4.79
Sprinkler (phun nước) 7.19

- HOẠT TẢI: 58kg/m2 (khá lớn so với TCVN!!??)

Các thông số của tải treo buộc bàn đang để là kg/m2 à?
Hoạt tải 58kg/m2 khá lớn so với VN là 30kg/m2 chắc là do body Tây nó To hơn body Ta :D

nguyenydat 24-05-2015 09:55 PM

Ðề: Tải trọng tiêu chuẩn mái tôn+xà gồ?
 
mình cũng đang làm đồ án này . chon xà gồ CS2,5x0,59 mà ko bit thông số hình học. ban nào bít chỉ voi, nguyenydatxd@gmail.com

colombus 30-06-2016 11:43 AM

Ðề: Tải trọng tiêu chuẩn mái tôn+xà gồ?
 
Trích:

Nguyên văn bởi cuddang (Post 339588)
TCVN:
-Tổng tĩnh tãi: 20 hoặc 30 kg/m2 (gồm: tấm lớp tôn, xà gồ, ti giằng, trần treo,...) tra theo sổ tay kết cấu
-Hoạt tải: 30 kg/m2 (theo bảng tải trọng TCVN2737 mục mái tôn ko sử dụng)

AISC Mỹ:
TĨNH TẢI (CÁI NÀO CÓ THÌ CỘNG VÀO)
TLBT xa go C/Z200x1.8@ 1200 4.31 kg/m2
Sefl-weight of Purlin
Tấm lợp mái dày (mm)0.45 4.239 kg/m2
(Corrugated metal sheet)
Tải treo buộc (trần, đèn,..) gồm:
Collateral Load (Ceiling,Lights)
Ceiling 9.58 (gypsum board thk 1.27cm)
Insulation (cenlular plastic) 20 (cenlular plastic)
Lighting 4.79
HVAC 4.79
Sprinkler (phun nước) 7.19

- HOẠT TẢI: 58kg/m2 (khá lớn so với TCVN!!??)

* Xin được đính chính lại 1 chút:
sprinkler (dry/khô): 7.19kg/m2 (1.5psf)
sprinkler (wet/ướt): 14.4 kg/m2 (3psf)

Không nói ra thì có bạn nào lỡ lấy cái 7.19 sẽ thiếu tải trọng. Thông thường thì sẽ là sprinkler (ướt). Ít khi thấy yêu cầu là khô. CHÚ Ý!

colombus 17-01-2017 01:37 PM

Ðề: Tải trọng tiêu chuẩn mái tôn+xà gồ?
 
Về sprinkler ướt... tôi cũng thử tính tải trọng của một thiết kế PCCC theo tiêu chuẩn VN thì kết quả là rất nhỏ

Thiết kế này dùng 3 loại d25, d32, d114
theo tcvn d25(đầy nước) = 2.85kg/m dài
d32 (đầy nước) = 3.95 kg/m dài
d114 (đầy nước) = 19.2 kg/m dài
trên 1 diện tích mặt mái 102m*50m

tổng chiều dài d25 là 140m ---> 5.6ton
tổng chiều dài d32 là 86m ---> 5.2ton
tổng chiều dài d114 là 448m ---> 8.6 ton

cộng 5.6+5.2+8.6 = 19.4 ton

chia ngược lại 19.4/(102*50) = 3.8kg/m2
dĩ nhiên vẫn chưa tính các ống đứng số lượng ít và chỉ kẹp vào vách, vào cột, trọng lượng này xem như truyền thẳng vào cột rồi chứ không phải treo lên xà gồ.

thật là quá nhỏ so với tc mỹ.... ngay cả việc lấy 7kg/m2 cũng vẫn là nhiều. Không biết tôi có tính sai chỗ nào? Xin các bạn có kinh nghiệm chỉ giáo.

Xin cảm ơn.

structural 17-01-2017 09:34 PM

Ðề: Tải trọng tiêu chuẩn mái tôn+xà gồ?
 
Trích:

Nguyên văn bởi colombus (Post 412980)
Về sprinkler ướt... tôi cũng thử tính tải trọng của một thiết kế PCCC theo tiêu chuẩn VN thì kết quả là rất nhỏ

Thiết kế này dùng 3 loại d25, d32, d114
theo tcvn d25(đầy nước) = 2.85kg/m dài
d32 (đầy nước) = 3.95 kg/m dài
d114 (đầy nước) = 19.2 kg/m dài
trên 1 diện tích mặt mái 102m*50m

tổng chiều dài d25 là 140m ---> 5.6ton
tổng chiều dài d32 là 86m ---> 5.2ton
tổng chiều dài d114 là 448m ---> 8.6 ton

cộng 5.6+5.2+8.6 = 19.4 ton

chia ngược lại 19.4/(102*50) = 3.8kg/m2
dĩ nhiên vẫn chưa tính các ống đứng số lượng ít và chỉ kẹp vào vách, vào cột, trọng lượng này xem như truyền thẳng vào cột rồi chứ không phải treo lên xà gồ.

thật là quá nhỏ so với tc mỹ.... ngay cả việc lấy 7kg/m2 cũng vẫn là nhiều. Không biết tôi có tính sai chỗ nào? Xin các bạn có kinh nghiệm chỉ giáo.

Xin cảm ơn.

Dry hay wet sprinkler: tùy với tổ hợp tải bất lợi nhất.

Vì tải của bạn tính là phân bố đều trên diện tích, nhưng thực tế đó là tải tập trung hay phân bố theo chiều dài và khi sprinkler hoạt động thì còn có tải ngang nữa, như vậy nên có hệ số an toàn khi tính theo tải đứng phân bố đều trên diện tích.

Sprinkler dead load 1.5 & 3.0psf là cho MBMA, khi thiết kế nên cẩn thận vì nếu khách hàng yêu cầu ASCE thì minimum dead load for mechanical duct allow. = 4psf (recommended).

http://imageshack.com/a/img921/8049/bhTcFr.png

Thân,

colombus 18-01-2017 09:01 AM

Ðề: Tải trọng tiêu chuẩn mái tôn+xà gồ?
 
XIN CẢM ƠN VÌ NHỮNG THÔNG TIN TỐT.

Mặc dù các ống phân bố trên mặt mái rất đều nhưng như bạn nói nó vẫn là tải tập trung vào những điểm treo lên xà gồ. theo tcvn khoảng cách điểm treo qui định cho d25 và d32 là 3.65m, cho d114 là 4.6m.

Trong hoàn cảnh hiện nay các đơn vị đều có các bí quyết riêng để quết định giá trị cho nhưng tải trọng này nhằm làm cho giá thành khung kèo thấp xuống mới mong trúng thầu.

ngoctrungvnt 25-01-2017 10:10 AM

Ðề: Tải trọng tiêu chuẩn mái tôn+xà gồ?
 
Trích:

Nguyên văn bởi colombus (Post 412990)
XIN CẢM ƠN VÌ NHỮNG THÔNG TIN TỐT.

Mặc dù các ống phân bố trên mặt mái rất đều nhưng như bạn nói nó vẫn là tải tập trung vào những điểm treo lên xà gồ. theo tcvn khoảng cách điểm treo qui định cho d25 và d32 là 3.65m, cho d114 là 4.6m.

Trong hoàn cảnh hiện nay các đơn vị đều có các bí quyết riêng để quết định giá trị cho nhưng tải trọng này nhằm làm cho giá thành khung kèo thấp xuống mới mong trúng thầu.

Theo mình, phải chia ra hai điều kiện

1. Tính đủ tải cho kèo
2. Tính hoạt động bình thường cho xà gồ

Rõ ràng là nếu lấy tải trọng tổng chia ngược diện tích nhân thêm hệ số an toàn sẽ ổn cho kèo nhưng không ổn cho xà gồ (vì rằng là nó không đúng với một số xà gồ bị dồn tải). Nhưng nếu lấy xà gồ lớn nhất để tính cho hoạt tải toàn diện tích thì giá trị sẽ lớn tới mức khó chấp nhận.

Vì thế, an toàn là lấy tiêu chuẩn Zamil (thực ra là tiêu chuẩn Mỹ). Dễ thuyết minh, dễ giải thích mà thiên về an toàn cho kèo. Về mặt cục bộ của từng xà gồ thì phải xử lý hiện trường. Có hai biện pháp cục bộ. một là double xà gồ, hai là tăng cường thêm vài cây vào giữa các xà gồ đại trà.

+ Ceiling (gypsum board): 15 kg/m2 [Actually: gypsum boad 9mm thk is 8kg/m2]
+ HVAC duct: 5 kg/m2
+ Lighting Fixture: 5kg/m2
+ Sprinkler: 15kg/m2

ngoctrungvnt 25-01-2017 04:11 PM

Ðề: Tải trọng tiêu chuẩn mái tôn+xà gồ?
 
Trích:

Nguyên văn bởi colombus (Post 412980)
Về sprinkler ướt... tôi cũng thử tính tải trọng của một thiết kế PCCC theo tiêu chuẩn VN thì kết quả là rất nhỏ

Thiết kế này dùng 3 loại d25, d32, d114
theo tcvn d25(đầy nước) = 2.85kg/m dài
d32 (đầy nước) = 3.95 kg/m dài
d114 (đầy nước) = 19.2 kg/m dài
trên 1 diện tích mặt mái 102m*50m

tổng chiều dài d25 là 140m ---> 5.6ton
tổng chiều dài d32 là 86m ---> 5.2ton
tổng chiều dài d114 là 448m ---> 8.6 ton

cộng 5.6+5.2+8.6 = 19.4 ton

chia ngược lại 19.4/(102*50) = 3.8kg/m2
dĩ nhiên vẫn chưa tính các ống đứng số lượng ít và chỉ kẹp vào vách, vào cột, trọng lượng này xem như truyền thẳng vào cột rồi chứ không phải treo lên xà gồ.

thật là quá nhỏ so với tc mỹ.... ngay cả việc lấy 7kg/m2 cũng vẫn là nhiều. Không biết tôi có tính sai chỗ nào? Xin các bạn có kinh nghiệm chỉ giáo.

Xin cảm ơn.

Đương nhiên là bạn đang làm sai. Sai ở chỗ là qui những tải trọng có điểm đặt cụ thể, giá trị cụ thể thành lực phân bố đều. Bởi, giá trị này quá khác biệt nhau nên dẫn tới việc làm như thế rất không thuyết phục.

Ví dụ đơn giản nhé: Trong một diện tích 100m2 bạn sẽ luôn có 9m ống D114, 2m ống D32 và 3m ống D25. Có không ít vị trí mà từng này tải tập trung tại chục điểm treo. Tức là 200 kg/10 điểm treo.

Bài toán này hoàn toàn khác với bài toán có 200kg đặt đều lên 100m2.

Và các điểm treo của bạn không được xác định ngay từ đầu. Liệu bạn có bỏ thời gian ra tổ hợp, bỏ thời gian ra sắp đặt để tìm ra chú bất lợi nhất.

Vì thế, bài toán lại làm khác: Phải lấy giá trị nào mà kèo luôn luôn đủ tải dù điểm đặt ở bất kỳ đâu. Với phần xà gồ, ta chia nhỏ ra từng zone để đạt được yêu cầu kỹ thuật và kinh tế.

colombus 04-09-2019 11:33 AM

Ðề: Tải trọng tiêu chuẩn mái tôn+xà gồ?
 
Sau cùng tôi vẫn cho rằng... làm đúng theo tải trọng Mỹ sẽ đạt được yêu cầu làm thuyết minh, chứng minh sự đúng đắn. Nhưng kết quả cuối cùng là rớt thầu. Tôi vẫn cho rằng người ta trúng thầu là nhờ
1. Kỹ năng chọn tiết diện tốt. Kỹ năng chọn giải pháp bố trí.
2. Giảm tải trọng... sau rất nhiều năm tính toán quan sát, chiêm nghiệm... người ta đã cảm giác rất tốt về khả năng chịu tải của khung thép phù hợp với điều kiện "Việt Nam"

eng-hiep 05-09-2019 01:25 PM

Ðề: Tải trọng tiêu chuẩn mái tôn+xà gồ?
 
Trích:

Nguyên văn bởi colombus (Post 417047)
Sau cùng tôi vẫn cho rằng... làm đúng theo tải trọng Mỹ sẽ đạt được yêu cầu làm thuyết minh, chứng minh sự đúng đắn. Nhưng kết quả cuối cùng là rớt thầu. Tôi vẫn cho rằng người ta trúng thầu là nhờ
1. Kỹ năng chọn tiết diện tốt. Kỹ năng chọn giải pháp bố trí.
2. Giảm tải trọng... sau rất nhiều năm tính toán quan sát, chiêm nghiệm... người ta đã cảm giác rất tốt về khả năng chịu tải của khung thép phù hợp với điều kiện "Việt Nam"

Chỉ có đơn vị tư vấn mới lấy theo tiêu chuẩn, còn nhà thầu D&B thì có "chuẩn riêng" :D

cuddang 17-09-2019 12:29 PM

Ðề: Tải trọng tiêu chuẩn mái tôn+xà gồ?
 
Tiện đây cho mình đào sâu thêm tí:
Có tiêu chuẩn nào đề cập hoạt tải dài hạn của mái tôn không?
Theo TCVN thì lấy hết 30kg/m2. Hiện tại nếu tính võng cho kèo mái mà lấy đủ 30kg/m2 thì rất không kinh tế, thực tế là đã số kèo của các đơn vị thi công nhà thép tiền chế ở VN check lại đều rớt chỉ số này hết, nhưng nhà máy vẫn hoạt động bình thường!??

Vậy nên có quy định khác về chỉ số độ võng này.
Có thể tăng hệ số độ võng cho phép đối với nhà xưởng
Hoặc đề xuất lấy 50% hoạt tải tiêu chuẩn xem như tải dài hạn dùng đề tính độ võng kèo.


Múi giờ GMT. Hiện tại là 05:45 AM.

DIỄN ĐÀN http://ketcau.com/forum NƠI HỘI TỤ CỦA CÁC KỸ SƯ KẾT CÂU VIỆT NAM
WWW.KETCAU.COM - CẦU NỐI CỦA CÁC KỸ SƯ KẾT CẤU CÔNG TRÌNH, ĐỊA KỸ THUẬT VIỆT NAM. DIỄN ĐÀN ĐƯỢC MUA BẢN QUYỀN CỦA JELSOFT ENTERPRISES Ltd.