Diễn đàn của các kỹ sư kết cấu Việt Nam

Diễn đàn của các kỹ sư kết cấu Việt Nam (http://www.ketcau.com/forum/index.php)
-   Dịch Anh - Việt, Pháp - Việt, Trung - Việt, .... các loại (http://www.ketcau.com/forum/forumdisplay.php?f=81)
-   -   Tên BQLDA sau khi dịch tiếng Anh (http://www.ketcau.com/forum/showthread.php?t=99720)

cmengenie 28-09-2017 05:13 PM

Tên BQLDA sau khi dịch tiếng Anh
 
1 Attachment(s)
Hôm nay có việc phải làm việc với cái ban QLDA DTXD này (mình làm hồ sơ chào thầu liên danh nước ngoài). Tuy nhiên họ cho biết tên tiếng Anh của họ hơi lạ (như hình đính kèm), ai đã giao dịch nhiều rồi xem giúp mình ghi vào thế có đựoc không?

Management Board hay là PMU như bình thường? MB hay dùng là Ban điều hành dự án hoặc Ban quản trị thì phải?

ketcaumuonnam 16-08-2019 07:16 PM

Ðề: Tên BQLDA sau khi dịch tiếng Anh
 
Theo mình nếu dịch sát nghĩa thì có thể là
“Project Management Unit of provincial civil and industrial works”
Bạn tham khảo nhé!


Múi giờ GMT. Hiện tại là 09:40 AM.

DIỄN ĐÀN http://ketcau.com/forum NƠI HỘI TỤ CỦA CÁC KỸ SƯ KẾT CÂU VIỆT NAM
WWW.KETCAU.COM - CẦU NỐI CỦA CÁC KỸ SƯ KẾT CẤU CÔNG TRÌNH, ĐỊA KỸ THUẬT VIỆT NAM. DIỄN ĐÀN ĐƯỢC MUA BẢN QUYỀN CỦA JELSOFT ENTERPRISES Ltd.