Diễn đàn của các kỹ sư kết cấu Việt Nam

Diễn đàn của các kỹ sư kết cấu Việt Nam (http://www.ketcau.com/forum/index.php)
-   Phương pháp tính (http://www.ketcau.com/forum/forumdisplay.php?f=96)
-   -   Tensor , Vector, Matrix? (http://www.ketcau.com/forum/showthread.php?t=99605)

ChuTuoc 29-06-2017 06:10 AM

Tensor , Vector, Matrix?
 
Anh, chú nào có thể giải thích rõ ràng và trực quan về sự khác nhau và giống nhau về Toán Học cũng như ý nghĩa Vật Lý giữa 3 thuật ngữ này. Em đang đọc nhưng vẫn chưa thông suốt và bối rối.:eek:.
Vì sao người ta gọi ma trận chuyển đổi cơ sở, nhưng khi gọi là vector chuyển vị và thường gọi là tensor ứng xuất hay tensor quán tính. Các đại lượng vô hướng ( khối lượng, thời gian, nhiệt độ) hay đại lượng có hướng ( vận tốc, lực, ứng suất...) sẽ thể hiện vai trò như thế nào... cảm ơn mọi người.

mykey666 29-06-2017 10:22 PM

Ðề: Tensor , Vector, Matrix?
 
1 Attachment(s)
Trích:

Nguyên văn bởi ChuTuoc (Post 414481)
Anh, chú nào có thể giải thích rõ ràng và trực quan về sự khác nhau và giống nhau về Toán Học cũng như ý nghĩa Vật Lý giữa 3 thuật ngữ này. Em đang đọc nhưng vẫn chưa thông suốt và bối rối.:eek:.
Vì sao người ta gọi ma trận chuyển đổi cơ sở, nhưng khi gọi là vector chuyển vị và thường gọi là tensor ứng xuất hay tensor quán tính. Các đại lượng vô hướng ( khối lượng, thời gian, nhiệt độ) hay đại lượng có hướng ( vận tốc, lực, ứng suất...) sẽ thể hiện vai trò như thế nào... cảm ơn mọi người.

Hi bạn

Mình gửi bạn bản dịch về tensor mà mình dịch cũng khá lâu rồi, đọc rất dễ hiểu, trực quan.

Theo hiểu biết của mình, Vector là 1 đại lượng có hướng và độ lớn nhưng mỗi thành phần của vector chỉ đại diện cho 1 chiều. Tensor cũng tương tự nhưng mỗi thành phần phụ thuộc nhiều chiều. Ma trận là bảng số giúp sắp xếp các tính toán nhanh và tiện hơn.


Múi giờ GMT. Hiện tại là 07:09 PM.

DIỄN ĐÀN http://ketcau.com/forum NƠI HỘI TỤ CỦA CÁC KỸ SƯ KẾT CÂU VIỆT NAM
WWW.KETCAU.COM - CẦU NỐI CỦA CÁC KỸ SƯ KẾT CẤU CÔNG TRÌNH, ĐỊA KỸ THUẬT VIỆT NAM. DIỄN ĐÀN ĐƯỢC MUA BẢN QUYỀN CỦA JELSOFT ENTERPRISES Ltd.