Diễn đàn của các kỹ sư kết cấu Việt Nam

Diễn đàn của các kỹ sư kết cấu Việt Nam (http://www.ketcau.com/forum/index.php)
-   Các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành (http://www.ketcau.com/forum/forumdisplay.php?f=52)
-   -   Những điểm mới trong nghị định 46/2015/nđ-cp về quản lý chất lượng công trình xây d (http://www.ketcau.com/forum/showthread.php?t=92683)

vannadeco 18-01-2016 10:42 AM

Những điểm mới trong nghị định 46/2015/nđ-cp về quản lý chất lượng công trình xây d
 
Sau thời gian thực hiện, bên cạnh những kết quả đã đạt được,
Nghị định 15/2013/NĐ-CP và Nghị định 114/2010/NĐ-CP đãbộc lộ một số tồn tại, hạn chế:
http://www.mediafire.com/download/ec...E1%BB%A3ng.rar
1. Phân loại, phân cấp công trình xây dựng chưa phù hợp Một số
thuật ngữ, định nghĩa liên quan đến công tác đánh giá sự phù hợp
về chất lượng còn thiếu.
2. Chưa có quy định về quản lý chất lượng nhà ở riêng lẻ.
3. Hồ sơ nghiệm thu vẫn nhiều, chưa có cải tiến.
4. Thực tế tồn tại nghiệm thu tạm, nghiệm thu có điều kiện,
nghiệm thu một phần công trình, hạng mục công trình đưa vào
sử dụng ... nhưng chưa được đề cập cụ thể
5. Quy định bảo hành công trình còn cứng nhắc, gây khó khăn nhất
là đối với các công trình được thi công theo nhiều giai đoạn, công
trình xây dựng theo tuyến.

co1972nguyen 18-01-2016 02:17 PM

Ðề: Những điểm mới trong nghị định 46/2015/nđ-cp về quản lý chất lượng công trình x
 
Chú nói sao theo quy luật cái gì ra sau cũng phải tiến bộ, khoa học hơn cái cũ chứ nhỉ?

nuce52 19-01-2016 10:55 AM

Ðề: Những điểm mới trong nghị định 46/2015/nđ-cp về quản lý chất lượng công trình x
 
Trích:

Nguyên văn bởi co1972nguyen (Post 408000)
Chú nói sao theo quy luật cái gì ra sau cũng phải tiến bộ, khoa học hơn cái cũ chứ nhỉ?

Em lấy ví dụ cái vụ Chứng minh thư nhân dân mà cho cả tên phụ huynh vào là cái ra sau nhưng mà chuối không tả nổi, có lẽ người ta làm thế để tiêu bớt cái ngân sách được rót xuống hàng năm... :D

hmhvt81 24-08-2016 11:47 PM

Ðề: Những điểm mới trong nghị định 46/2015/nđ-cp về quản lý chất lượng công trình x
 
Tôi thấy cả nghị định 15/2013 lẫn nghị định 46/2015 đều không thấy biểu mẫu nghiệm thu, khi chúng có hiệu lực thì nghị định 209/2004 bãi bỏ thế làm hoàn công bằng cách nào là đúng luật? Bền cạnh đó tăng vai trò của cơ quan quản lý nhà nước vào mà họ lại không chịu trách nhiệm gì như khoảm 2 điều 20 của nd 46 "nhà thầu thiết kế chịu trách nhiệm về đò án của mình...việc thẩm định, phê duyệt của chủ đầu tư, của cơ quan chuyên môn ko làm giảm trách nhiệm của nhà thầu tk". Thế sinh họ ra để lấy phần trăm và nhũng nhiễu bắt nhà thầu tk sửa hs rồi lại ko chịu trách nhiệm gì? Luật ngày càng đánh mạnh vào người dân và bảo vệ chính quyền hơn.

dinhthuanxd 25-08-2016 12:16 AM

Ðề: Những điểm mới trong nghị định 46/2015/nđ-cp về quản lý chất lượng công trình x
 
Trích:

Nguyên văn bởi hmhvt81 (Post 411201)
Tôi thấy cả nghị định 15/2013 lẫn nghị định 46/2015 đều không thấy biểu mẫu nghiệm thu, khi chúng có hiệu lực thì nghị định 209/2004 bãi bỏ thế làm hoàn công bằng cách nào là đúng luật? Bền cạnh đó tăng vai trò của cơ quan quản lý nhà nước vào mà họ lại không chịu trách nhiệm gì như khoảm 2 điều 20 của nd 46 "nhà thầu thiết kế chịu trách nhiệm về đò án của mình...việc thẩm định, phê duyệt của chủ đầu tư, của cơ quan chuyên môn ko làm giảm trách nhiệm của nhà thầu tk". Thế sinh họ ra để lấy phần trăm và nhũng nhiễu bắt nhà thầu tk sửa hs rồi lại ko chịu trách nhiệm gì? Luật ngày càng đánh mạnh vào người dân và bảo vệ chính quyền hơn.

Chính quyền XHCN thì họ bao giờ cũng nắm đằng chuôi, họ bắt sửa thì cố gắng sửa theo quy chuẩn, tiêu chuẩn mà họ đã chấp thuận.

phichan 18-04-2017 06:20 PM

Ðề: Những điểm mới trong nghị định 46/2015/nđ-cp về quản lý chất lượng công trình x
 
Điểm nổi bật của nghị định 46 là cho phép ghép nhiều công việc xây dựng của một hạng mục công trình vào một biên bản. Vấn đề ở chỗ: KHi đó giấy mời nghiệm thu thì thể hiện như thế nào? Vẫn mỗi công việc một phiếu hay vẫn ghép hay chỉ mời với công việc cuối cùng? Các bác cao nhân chỉ giùm em với?


Múi giờ GMT. Hiện tại là 03:32 AM.

DIỄN ĐÀN http://ketcau.com/forum NƠI HỘI TỤ CỦA CÁC KỸ SƯ KẾT CÂU VIỆT NAM
WWW.KETCAU.COM - CẦU NỐI CỦA CÁC KỸ SƯ KẾT CẤU CÔNG TRÌNH, ĐỊA KỸ THUẬT VIỆT NAM. DIỄN ĐÀN ĐƯỢC MUA BẢN QUYỀN CỦA JELSOFT ENTERPRISES Ltd.