Diễn đàn của các kỹ sư kết cấu Việt Nam

Diễn đàn của các kỹ sư kết cấu Việt Nam (http://www.ketcau.com/forum/index.php)
-   Hỏi đáp Luật xây dựng (http://www.ketcau.com/forum/forumdisplay.php?f=123)
-   -   Xin hỏi về : Công trình sửa chữa, cải tạo sử dụng vốn nhà nước (http://www.ketcau.com/forum/showthread.php?t=25508)

doanthinh18 01-07-2011 11:47 AM

Xin hỏi về : Công trình sửa chữa, cải tạo sử dụng vốn nhà nước
 
Mình đang gặp phải một số công trình sửa chữa, cải tạo sử dụng vốn ngân sách nhà nước.
Xin hỏi: Với công trình có tổng mức đầu tư hoặc dự toán là bao nhiêu thì phải lập và không phải lập Thiết kế bản vẽ thi công, báo cáo kinh tế kỹ thuật, văn bản pháp luật nào quy định?
Nếu trường hợp không phải lập thiết kế bản vẽ thi công thì phải có những hồ sơ nào để thay thế và làm căn cứ để thi công và nghiệm thu khối lượng.
...
Kính mong mọi người chỉ giúp.

cmengenie 01-07-2011 11:59 AM

Ðề: Xin hỏi về : Công trình sửa chữa, cải tạo sử dụng vốn nhà nước
 
Trích:

Nguyên văn bởi doanthinh18 (Post 156981)
Mình đang gặp phải một số công trình sửa chữa, cải tạo sử dụng vốn ngân sách nhà nước.
Xin hỏi: Với công trình có tổng mức đầu tư hoặc dự toán là bao nhiêu thì phải lập và không phải lập Thiết kế bản vẽ thi công, báo cáo kinh tế kỹ thuật.
Nếu trường hợp không phải lập thiết kế bản vẽ thi công thì phải có những hồ sơ nào để thay thế và làm căn cứ để thi công và nghiệm thu khối lượng.
...
Kính mong mọi người chỉ giúp.

Bạn cho biết chủ trương cải tạo sửa chữa của bạn có tên đầy đủ là gì, trong Quyết định đó có nêu hình thức đầu tư, Chủ đầu tư, nguồn vốn thế nào, phần "căn cứ" có chỗ nào đáng chú ý không? (ví dụ trong căn cứ có nêu về dự án của nó trước đây không)

Thiết kế bản vẽ thi công là bước cuối cùng trong các bước lập một dự án: dự án một bước (tên gọi là lập BCKTKT, dự án dưới 15 tỷ và một số yếu tố khác), dự án 2 bước, và dự án 3 bước.

Tất cả các dự án làm mới hoặc dự án cải tạo sửa chữa đều phải có thiết kế bản vẽ thi công. Tuy nhiên, nếu phần cải tạo sửa chữa này không được núp dưới tên một "dự án mới" mang tên "nâng cấp cải tạo sửa chữa công trình..." thì lại là một phiền phức cho các Nhà thầu. Điều này chứng tỏ CĐT chỗ bạn ít được làm và năng lực tiếp xúc kém.

Khi có Chủ trương cải tạo hẳn hoi thì lại khác, khi không có chủ trương này thì bạn phải dựa vào các tài liệu sau: có hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công của dự án cũ đó, có hồ sơ hoàn công của dự án cũ đó, có chủ trương của dự án cũ đó (thường CĐT có lưu thì nó mới xin được phần cải tạo này), dựa trên bản vẽ đó hoàn công đó làm bản vẽ thiết kế thi công cải tạo sửa chữa mới. Xem trong thuyết minh của bước thiết kế cũ có yêu cầu gì về bảo hành bảo trì không.

Thực ra, bảo hành bảo trì sửa chữa chính là một dự án mới mà nếu CĐT khôn thì xin được ngon lành. Trừ dự án nhỏ.

davidhien 01-07-2011 12:04 PM

Ðề: Xin hỏi về : Công trình sửa chữa, cải tạo sử dụng vốn nhà nước
 
1 Attachment(s)
Trích:

Nguyên văn bởi doanthinh18 (Post 156981)
Mình đang gặp phải một số công trình sửa chữa, cải tạo sử dụng vốn ngân sách nhà nước.
Xin hỏi: Với công trình có tổng mức đầu tư hoặc dự toán là bao nhiêu thì phải lập và không phải lập Thiết kế bản vẽ thi công, báo cáo kinh tế kỹ thuật, văn bản pháp luật nào quy định?
Nếu trường hợp không phải lập thiết kế bản vẽ thi công thì phải có những hồ sơ nào để thay thế và làm căn cứ để thi công và nghiệm thu khối lượng.
...
Kính mong mọi người chỉ giúp.

Mình cũng đang làm mấy cái cải tạo ở long an: các công trình dưới 2 tỷ thì lập báo cáo kinh tê kỹ thuật, còn lớn hơn thì lập dự án đầu tư. Còn cụ thể như thế nào bạn tham khảo file đính kèm.

doanthinh18 01-07-2011 12:27 PM

Ðề: Xin hỏi về : Công trình sửa chữa, cải tạo sử dụng vốn nhà nước
 
Công trình của mình thì là Cải tạo, sửa chữa một số hạng mục của một bệnh viện huyện. Quyết định phê duyệt dự toán của Giám đốc BV thì chỉ căn cứ vào một số văn bản pháp quy về quản lý xây dựng và điều chỉnh dự toán như QĐ 60/2009/QĐ-UBND của Tp HN; TT 05/2009/TT-BCD,.. còn lại thì ko căn cứ vào j nữa, không có dự án nào trước cả.
Vấn đề ở đây là, tổng dự toán của tất cả các hạng mục gộp lại thì gần 1tỷ đồng nhưng họ lại tách hồ sơ riêng từng hạng mục để dự toán từng hạng mục <100tr đồng và trình bày là có quyết định nói là nếu công trình sửa chữa cải tạo có chi phí thực hiện <100trđ thì ko cần lập thiết kế bvtc mà chỉ cần có dự toán. Nhưng lại hoàn toàn không có căn cứ để xác định khối lượng, ko có bản vẽ hoàn công và nghiệm thu.

doanthinh18 01-07-2011 12:51 PM

Ðề: Xin hỏi về : Công trình sửa chữa, cải tạo sử dụng vốn nhà nước
 
Chốt lại là mình muốn hỏi: Công trình cải tạo, sửa chữa dùng vốn ngân sách mà có dự toán <100trđ thì có phải lập báo cáo KTKT hay ko hay chỉ cần lập dự toán. Khi không cần lập BC KTKT thì cần có hồ sơ nào để thay thế hoặc căn cứ. Văn bản pháp luật nào quy định về điều này.

co1972nguyen 01-07-2011 12:57 PM

Ðề: Xin hỏi về : Công trình sửa chữa, cải tạo sử dụng vốn nhà nước
 
Muốn lấy được tiền NSNN từ kho bạc nhà nước thì họ nói gì làm cái nấy cho dù là thừa là không có trong TT,NĐ chứ ngồi đó mà cãi theo cái này cái kia thì đừng hòng có tiền cho dù là <100T hay 1ty

cmengenie 01-07-2011 01:14 PM

Ðề: Xin hỏi về : Công trình sửa chữa, cải tạo sử dụng vốn nhà nước
 
Trích:

Nguyên văn bởi doanthinh18 (Post 157012)
Chốt lại là mình muốn hỏi: Công trình cải tạo, sửa chữa dùng vốn ngân sách mà có dự toán <100trđ thì có phải lập báo cáo KTKT hay ko hay chỉ cần lập dự toán. Khi không cần lập BC KTKT thì cần có hồ sơ nào để thay thế hoặc căn cứ. Văn bản pháp luật nào quy định về điều này.

Đúng là chưa nghe bao giờ. Có thể đúng là địa phương bạn vượt rào tự ra quy định đó, nhưng luật nghị định thì chưa đọc thấy bao giờ.

Làm theo họ đi, bảo nhân viên đi khảo sát sơ bộ, tự tính khối lượng, rồi ốp giá vào thôi, k xuất bản vẽ.

boy_gtvt_cs2 16-08-2011 12:41 AM

Ðề: Xin hỏi về : Công trình sửa chữa, cải tạo sử dụng vốn nhà nước
 
Trích:

Nguyên văn bởi doanthinh18 (Post 157012)
Chốt lại là mình muốn hỏi: Công trình cải tạo, sửa chữa dùng vốn ngân sách mà có dự toán <100trđ thì có phải lập báo cáo KTKT hay ko hay chỉ cần lập dự toán. Khi không cần lập BC KTKT thì cần có hồ sơ nào để thay thế hoặc căn cứ. Văn bản pháp luật nào quy định về điều này.

mình nghĩ là phải lập BCKTTK đó bạn, nếu như đia phương của bạn mà ko làm như vậy là phạm luật rồi.

nguoilamduong 16-08-2011 01:02 AM

Ðề: Xin hỏi về : Công trình sửa chữa, cải tạo sử dụng vốn nhà nước
 
Trích:

Nguyên văn bởi doanthinh18 (Post 157012)
Chốt lại là mình muốn hỏi: Công trình cải tạo, sửa chữa dùng vốn ngân sách mà có dự toán <100trđ thì có phải lập báo cáo KTKT hay ko hay chỉ cần lập dự toán. Khi không cần lập BC KTKT thì cần có hồ sơ nào để thay thế hoặc căn cứ. Văn bản pháp luật nào quy định về điều này.

Từ đâu có cái dự toán < 100tr đó, từ KL khảo sát đc thể hiện trong dự toán, bạn cứ lấy cái KL áp ra cái giá <100tr đó mà dùng.
Thực ra cái cải tạo kiểu này cũng k cần bản vẽ đâu, nó chỉ thuyết minh chung chung và tòi ra 1 KL (BC KTKT). Bạn nên kiểm tra kỹ lại kèm theo dự toán gồm những gì, đôi khi nó là thuyết minh dự toán thôi, nhưng trong QD phê duyệt nó coi đó là BC KTKT mất rồi.
Mà đã có QD phê duyệt, chỉ định thầu, KL dự toán thì bác cứ làm đi, hoàn công theo KL dự toán. Sai thì thằng ra QD phê duyệt nó chịu, nghĩ làm gì nhiều cho nó tốn nơron thần kinh.

lxh1985 11-07-2014 05:20 PM

Ðề: Xin hỏi về : Công trình sửa chữa, cải tạo sử dụng vốn nhà nước
 
Theo nhu mình biết thì công trình xây dựng mới hoặc sửa chữa mà có tổng mức đầu tư <100tr thi không cần làm như một dự án bình thường (chủ trương, dutoan cdt, khdttv, vv........), sau khi có chu truong cho phép sẽ lập bản vẽ thi công (nếu có) và dụ toán và thẩm tra la ok roi sau đó chủ đầu tư trình người quết định đầu tư quyết định duyệt dụ án (giống như phê duyệt BCKTKT) khi có quyết định này chủ đầu tư ra quyết định duyệt dự toán, chỉ cần vậy thôi la có thể ra kho bạc thanh toán được rồi. tùy theo tùng dụ án mà lập chi phí tư vấn khác nhau, thông thường chỉ tính chi phí tư vấn thiết kế, thẩm tra, quản lý dự án, giám sát, các chi phí khác không có. theo mình là như vậy có bạn nào biết rõ hơn thì góp ý nhe.

vitcon160289 25-09-2018 05:21 PM

Ðề: Xin hỏi về : Công trình sửa chữa, cải tạo sử dụng vốn nhà nước
 
lần đầu tiên comment vô trang. Mình có vài vấn đề
1/ trước khi thông tư 92/2017 BTC ban hành thực hiện theo thông tu 86/2011 BTC cùng với các văn bản bên đầu tư kèm theo. Trong đó những công trình cải tạo sửa chữa dưới 01 tỷ đồng không cần lập BC KTKT

2/ Thông tư 92/2017 BTC thì những công trình <500 triệu đồng không cần lập BC KTKT và quyết toán theo quy định

- Những công trình từ 500 triệu trở lên lập BC KTKT và quyết toán trình qua cơ quan thẩm tra quyết toán

3/ Chi phí Lập thiết kế bản vẽ thi công đối với t/ hợp 1 bước không lập báo cáo kinh tế kỹ thuật thì các member cho mình biết áp dụng định mức nào trong 79/QĐ-BXD hay phải lập dự toán?


Múi giờ GMT. Hiện tại là 03:35 PM.

DIỄN ĐÀN http://ketcau.com/forum NƠI HỘI TỤ CỦA CÁC KỸ SƯ KẾT CÂU VIỆT NAM
WWW.KETCAU.COM - CẦU NỐI CỦA CÁC KỸ SƯ KẾT CẤU CÔNG TRÌNH, ĐỊA KỸ THUẬT VIỆT NAM. DIỄN ĐÀN ĐƯỢC MUA BẢN QUYỀN CỦA JELSOFT ENTERPRISES Ltd.