Diễn đàn của các kỹ sư kết cấu Việt Nam

Diễn đàn của các kỹ sư kết cấu Việt Nam (http://www.ketcau.com/forum/index.php)
-   Công trình Đường giao thông (http://www.ketcau.com/forum/forumdisplay.php?f=88)
-   -   Lớp nhựa bám dính BTN kG/m2 hay lit/m2 ??? (http://www.ketcau.com/forum/showthread.php?t=100189)

soledas 27-04-2019 11:52 PM

Lớp nhựa bám dính BTN kG/m2 hay lit/m2 ???
 
Trong tiêu chuẩn 8819-2011 lớp nhựa đường bám dính tính bằng lít/m2 trong khi đó các tiêu chuẩn ngành và tiêu chuẩn nghiệm thu đường BTN thì tính bằng kG/m2, dự toán cũng tính khối lượng nhựa đường bằng kG/m2 . Xin hỏi các bác đã làm thông thạo đường BTN trong bản vẽ ghi theo TCVN 8819-2011 đúng là lít/m2 thì dự toán và thí nghiệm ghi thế nào kG/m2 hay lit/m2 ???

lethorpoleon 30-08-2019 04:36 PM

Ðề: Lớp nhựa bám dính BTN kG/m2 hay lit/m2 ???
 
Hi bạn, hồ sơ thiết kế kết cấu mặt đường hiện tại đều ghi tiêu chuẩn tưới nhựa thấm bám, dính bám theo kg/m2.


Múi giờ GMT. Hiện tại là 04:04 PM.

DIỄN ĐÀN http://ketcau.com/forum NƠI HỘI TỤ CỦA CÁC KỸ SƯ KẾT CÂU VIỆT NAM
WWW.KETCAU.COM - CẦU NỐI CỦA CÁC KỸ SƯ KẾT CẤU CÔNG TRÌNH, ĐỊA KỸ THUẬT VIỆT NAM. DIỄN ĐÀN ĐƯỢC MUA BẢN QUYỀN CỦA JELSOFT ENTERPRISES Ltd.