Diễn đàn của các kỹ sư kết cấu Việt Nam

Diễn đàn của các kỹ sư kết cấu Việt Nam (http://www.ketcau.com/forum/index.php)
-   Các sự cố công trình xây dựng, các bài học cần rút kinh nghiệm (http://www.ketcau.com/forum/forumdisplay.php?f=50)
-   -   Sập tường nhà xưởng ở KCN Hòa Phú, Vĩnh Long (http://www.ketcau.com/forum/showthread.php?t=100177)


Múi giờ GMT. Hiện tại là 10:08 AM.

DIỄN ĐÀN http://ketcau.com/forum NƠI HỘI TỤ CỦA CÁC KỸ SƯ KẾT CÂU VIỆT NAM
WWW.KETCAU.COM - CẦU NỐI CỦA CÁC KỸ SƯ KẾT CẤU CÔNG TRÌNH, ĐỊA KỸ THUẬT VIỆT NAM. DIỄN ĐÀN ĐƯỢC MUA BẢN QUYỀN CỦA JELSOFT ENTERPRISES Ltd.