Diễn đàn của các kỹ sư kết cấu Việt Nam

Diễn đàn của các kỹ sư kết cấu Việt Nam (http://www.ketcau.com/forum/index.php)
-   Góp ý, bàn luận về Website chính của KETCAU.COM (http://www.ketcau.com/forum/forumdisplay.php?f=131)
-   -   Một số lỗi website ketcau (http://www.ketcau.com/forum/showthread.php?t=8355)

kysuxd.com 18-08-2009 01:20 AM

Một số lỗi website ketcau
 
Hiện nay website kết cấu gặp một số lỗi
- Diễn đàn hình như ko hiển thị hình ảnh trên Firefox 3.5
- Sau khi đăng ký link liên kết "Vào Đây" để trở về diễn đàn bị sai


Múi giờ GMT. Hiện tại là 07:00 AM.

DIỄN ĐÀN http://ketcau.com/forum NƠI HỘI TỤ CỦA CÁC KỸ SƯ KẾT CÂU VIỆT NAM
WWW.KETCAU.COM - CẦU NỐI CỦA CÁC KỸ SƯ KẾT CẤU CÔNG TRÌNH, ĐỊA KỸ THUẬT VIỆT NAM. DIỄN ĐÀN ĐƯỢC MUA BẢN QUYỀN CỦA JELSOFT ENTERPRISES Ltd.