Diễn đàn của các kỹ sư kết cấu Việt Nam

Diễn đàn của các kỹ sư kết cấu Việt Nam (http://www.ketcau.com/forum/index.php)
-   Góp ý dự thảo Văn bản pháp lý - TCXD (http://www.ketcau.com/forum/forumdisplay.php?f=201)
-   -   Tờ trình phê duyệt kế hoạch đấu thầu (http://www.ketcau.com/forum/showthread.php?t=31808)

vanthanh88 27-12-2011 03:05 PM

Tờ trình phê duyệt kế hoạch đấu thầu
 
Xin hỏi các bác thông tư mới nào hướng dẫn lập kế hoạch đấu thầu k giúp e với..........

cmengenie 27-12-2011 03:07 PM

Ðề: Tờ trình phê duyệt kế hoạch đấu thầu
 
Trích:

Nguyên văn bởi vanthanh88 (Post 204157)
Xin hỏi các bác thông tư mới nào hướng dẫn lập kế hoạch đấu thầu k giúp e với..........

Không có thông tư nào :)

nttungbg 27-12-2011 03:13 PM

Re: Tờ trình phê duyệt kế hoạch đấu thầu
 
Trích:

Nguyên văn bởi vanthanh88 (Post 204157)
Xin hỏi các bác thông tư mới nào hướng dẫn lập kế hoạch đấu thầu k giúp e với..........

EM xem Nghị định 85 về đấu thầu , trong đó có hướng dẫn và mẫu Tờ trình xin phê duyệt kế hoạch đấu thầu, anh mong trúng câu hỏi của em:

Trích:

PHỤ LỤC I
MẪU TỜ TRÌNH PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU
(Ban hành kèm theo Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ)


dxhoa_hcm 27-12-2011 03:14 PM

Ðề: Tờ trình phê duyệt kế hoạch đấu thầu
 
Trích:

Nguyên văn bởi vanthanh88 (Post 204157)
Xin hỏi các bác thông tư mới nào hướng dẫn lập kế hoạch đấu thầu k giúp e với..........

Bạn tìm hướng dẫn trong luật đấu thầu và chương II nghị định 85/2009/ND-CP có đủ rồi, hiện chưa có thông tư hướng dẫn về lập kế hoạch đấu thầu.

QuyHoi_KSXD 27-12-2011 03:29 PM

Ðề: Tờ trình phê duyệt kế hoạch đấu thầu
 
Trích:

Nguyên văn bởi vanthanh88 (Post 204157)
Xin hỏi các bác thông tư mới nào hướng dẫn lập kế hoạch đấu thầu k giúp e với..........

Ở đây có cái thông tư hướng dẫn lập kế hoạch đấu thầu của Bộ Kế Hoạch và Đầu Tư số 02/2009/TT-BKH:
http://tailieu.vn/xem-tai-lieu/thong...hau.20799.html

vanthanh88 27-12-2011 04:10 PM

Ðề: Tờ trình phê duyệt kế hoạch đấu thầu
 
Trích:

Nguyên văn bởi QuyHoi_KSXD (Post 204169)
Ở đây có cái thông tư hướng dẫn lập kế hoạch đấu thầu của Bộ Kế Hoạch và Đầu Tư số 02/2009/TT-BKH:
http://tailieu.vn/xem-tai-lieu/thong...hau.20799.html

cám ơn! các bác rất nhiều.


Múi giờ GMT. Hiện tại là 05:25 AM.

DIỄN ĐÀN http://ketcau.com/forum NƠI HỘI TỤ CỦA CÁC KỸ SƯ KẾT CÂU VIỆT NAM
WWW.KETCAU.COM - CẦU NỐI CỦA CÁC KỸ SƯ KẾT CẤU CÔNG TRÌNH, ĐỊA KỸ THUẬT VIỆT NAM. DIỄN ĐÀN ĐƯỢC MUA BẢN QUYỀN CỦA JELSOFT ENTERPRISES Ltd.