Diễn đàn của các kỹ sư kết cấu Việt Nam

Diễn đàn của các kỹ sư kết cấu Việt Nam (http://www.ketcau.com/forum/index.php)
-   Tải trong gió bão, động đất (http://www.ketcau.com/forum/forumdisplay.php?f=44)
-   -   Tạo chuyển vị cưỡng bức cho sàn khảo sát dao động (http://www.ketcau.com/forum/showthread.php?t=99055)

chinhbk 30-08-2016 04:17 PM

Tạo chuyển vị cưỡng bức cho sàn khảo sát dao động
 
2 Attachment(s)
Chào mọi người!
Hiện tại mình đang làm thí nghiệm khung 3D, 1 bậc tự do, chịu chuyển vị cưỡng bức theo phương ngang nhờ thiết bị bàn rung. Mô hình của mình là 4 cây cột thép phi 10 liên kết với tấm sàn bằng thép 0.66x0.66m không dầm (Flat Plate Building) như hình mình gởi. Mình có mô hình trong sap đầy đủ và chạy ra tần số dao động của hệ này 2.132hz. Bây giờ mình muốn tạo một chuyển vị cưỡng bức bằng cách kéo sàn ra 1 khoảng 20mm theo phương X (chân cột vẫn ở vị trí cũ) sau đó thả ra cho hệ dao động trong khoảng 40s và cho đến khi dừng lại. Mình thử làm với nhiều cách ví dụ như khai báo time history như động đất (0s biên độ =1, 0.05s trở đi biên độ=0) sau đó dùng assign -> join load -> displacement gán ở đỉnh sàn, sau đó xuất đồ thị bằng show plot function nhưng kết quả cho thấy ở 0s chuyển vị nhỏ hơn nhiều so với 20mm. Nên chắc chắn kết quả không đúng, nhiều khi máy vẫn hiểu là gán tại chân cột.
Mọi người có ai biết cách tạo chuyển vị cưỡng bức cho sàn rồi thả ra cho dao động thì hướng dẫn giúp mình nha. cảm ơn moị người!

ngoctuyennd 31-08-2016 06:08 AM

Ðề: Tạo chuyển vị cưỡng bức cho sàn khảo sát dao động
 
Trích:

Nguyên văn bởi chinhbk (Post 411282)
Chào mọi người!
Hiện tại mình đang làm thí nghiệm khung 3D, 1 bậc tự do, chịu chuyển vị cưỡng bức theo phương ngang nhờ thiết bị bàn rung. Mô hình của mình là 4 cây cột thép phi 10 liên kết với tấm sàn bằng thép 0.66x0.66m không dầm (Flat Plate Building) như hình mình gởi. Mình có mô hình trong sap đầy đủ và chạy ra tần số dao động của hệ này 2.132hz. Bây giờ mình muốn tạo một chuyển vị cưỡng bức bằng cách kéo sàn ra 1 khoảng 20mm theo phương X (chân cột vẫn ở vị trí cũ) sau đó thả ra cho hệ dao động trong khoảng 40s và cho đến khi dừng lại. Mình thử làm với nhiều cách ví dụ như khai báo time history như động đất (0s biên độ =1, 0.05s trở đi biên độ=0) sau đó dùng assign -> join load -> displacement gán ở đỉnh sàn, sau đó xuất đồ thị bằng show plot function nhưng kết quả cho thấy ở 0s chuyển vị nhỏ hơn nhiều so với 20mm. Nên chắc chắn kết quả không đúng, nhiều khi máy vẫn hiểu là gán tại chân cột.
Mọi người có ai biết cách tạo chuyển vị cưỡng bức cho sàn rồi thả ra cho dao động thì hướng dẫn giúp mình nha. cảm ơn moị người!

Bạn thử dùng cách này xem.Trong khai báo time history,bạn dùng hàm điều hòa với tần số trùng với tần số riêng của hệ để tạo ra cộng hưởng.Sau đó vào phần kết quả để xem chuyển vị theo thời gian.tại thời điểm t nào đó sẽ cho chuyển vị mục tiêu = 20mm.Bạn vào lại time history điều chỉnh thời gian tác dụng của hàm điều hòa trong khoảng[0...t]. Sau đó xem kết quả chuyển vị hoặc nội lực trong khoảng thời gian t+40s.


Múi giờ GMT. Hiện tại là 04:29 PM.

DIỄN ĐÀN http://ketcau.com/forum NƠI HỘI TỤ CỦA CÁC KỸ SƯ KẾT CÂU VIỆT NAM
WWW.KETCAU.COM - CẦU NỐI CỦA CÁC KỸ SƯ KẾT CẤU CÔNG TRÌNH, ĐỊA KỸ THUẬT VIỆT NAM. DIỄN ĐÀN ĐƯỢC MUA BẢN QUYỀN CỦA JELSOFT ENTERPRISES Ltd.