Diễn đàn của các kỹ sư kết cấu Việt Nam

Diễn đàn của các kỹ sư kết cấu Việt Nam (http://www.ketcau.com/forum/index.php)
-   Giới thiệu một số Tài liệu về thi công của PGS. LÊ KIỀU (http://www.ketcau.com/forum/forumdisplay.php?f=101)
-   -   Share tài liệu lập kế hoạch thi công xây dựng (http://www.ketcau.com/forum/showthread.php?t=92840)

thamha 28-01-2016 12:37 PM

Share tài liệu lập kế hoạch thi công xây dựng
 
1 Attachment(s)
Share tài liệu về những quy trình lập kế hoạch và tổ chức thi công xây dựng mà mình sưu tập được :)
Tài liệu gồm 4 chương được chia thành từng file word
Chương 1 : LẬP KẾ HOẠCH, TỔ CHỨC & ĐIỀU KHIỂN THI CÔNG XÂY DỰNG
Chương 2 : CÁC MÔ HÌNH KẾ HOẠCH TIẾN ĐỘ THI CÔNG XÂY DỰNG
Chuơng 3 : CÁC PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC THI CÔNG XÂY DỰNG
Chương 4 : LẬP KẾ HOẠCH TIẾN ĐỘ VÀ TỔ CHỨC THI CÔNG CÔNG TRÌNH ĐƠN VỊ

Chúc các bạn thành công !
File Ðính Kèm 24685


Múi giờ GMT. Hiện tại là 05:39 AM.

DIỄN ĐÀN http://ketcau.com/forum NƠI HỘI TỤ CỦA CÁC KỸ SƯ KẾT CÂU VIỆT NAM
WWW.KETCAU.COM - CẦU NỐI CỦA CÁC KỸ SƯ KẾT CẤU CÔNG TRÌNH, ĐỊA KỸ THUẬT VIỆT NAM. DIỄN ĐÀN ĐƯỢC MUA BẢN QUYỀN CỦA JELSOFT ENTERPRISES Ltd.