Diễn đàn của các kỹ sư kết cấu Việt Nam

Diễn đàn của các kỹ sư kết cấu Việt Nam (http://www.ketcau.com/forum/index.php)
-   Công trình hầm giao thông (http://www.ketcau.com/forum/forumdisplay.php?f=128)
-   -   Đồ án xây dựng công trình ngầm dân dụng và công nghiệp (http://www.ketcau.com/forum/showthread.php?t=99358)

theanha2pro 12-02-2017 08:01 PM

Đồ án xây dựng công trình ngầm dân dụng và công nghiệp
 
Vừa rồi mình có làm xong đồ án xây dựng công trình ngầm dân dụng và công nghiệp, đây là 1 trong 2 đồ án môn học quan trọng nhất của ngành xây dựng ngầm và mỏ, đại học mỏ - địa chất. (đồ án xây dựng ngầm trong mỏ, và đồ án xây dựng ngầm dân dụng và công nghiệp)
Hai đồ án này khác nhau ở điểm nào?
1. Về mục đích sử dụng
2. Công nghệ thi công
3. Kết cấu chống giữ
4. Phương pháp phá vỡ đất đá
5. Tổ chức đội thợ
...cụ thể là các dự án hầm trong thủy điện, hay hầm giao thông qua núi.
Qua đây mọi người sẽ hiểu hơn về ngành xây dựng ngầm và mỏ.
Kết cấu đồ án này giống như đồ án ngầm trong mỏ gồm 3 phần
Phần 1: Thiết kế kỹ thuật, đánh giá khối đá lựa chọn tính toán kết cấu neo, bê tông phun hợp lý.
Phần 2: thiết kế thi công, tính toán thiết kế hộ chiếu nổ mìn, thông gió, xúc bốc vận tải, lập biểu đồ tổ chức chu kỳ chống tạm, chống cố định.
Phần 3: Các chỉ tiêu kinh tế kĩ thuật, tóm tắt lại áp đơn giá tổng tiền.
Từ mấy năm nay bộ môn quy định đồ án phải viết tay, hình vẽ bằng cad xong dán vào nên mình không có file mềm. Nhưng thật may khóa K53 vẫn được làm máy nên mình sẽ up bài làm của sinh viên k53.
File đồ án https://drive.google.com/file/d/0B0X...ew?usp=sharing
File hướng dẫn vẽ cad hộ chiếu do mình tự làm https://youtu.be/o9BKi5C4jd8
LINK tài liệu ngành xây dựng ngầm và mỏ http://dotheanhxdnm57.blogspot.com


Múi giờ GMT. Hiện tại là 04:12 AM.

DIỄN ĐÀN http://ketcau.com/forum NƠI HỘI TỤ CỦA CÁC KỸ SƯ KẾT CÂU VIỆT NAM
WWW.KETCAU.COM - CẦU NỐI CỦA CÁC KỸ SƯ KẾT CẤU CÔNG TRÌNH, ĐỊA KỸ THUẬT VIỆT NAM. DIỄN ĐÀN ĐƯỢC MUA BẢN QUYỀN CỦA JELSOFT ENTERPRISES Ltd.