Diễn đàn của các kỹ sư kết cấu Việt Nam

Diễn đàn của các kỹ sư kết cấu Việt Nam (http://www.ketcau.com/forum/index.php)
-   Tiêu chuẩn xây dựng (http://www.ketcau.com/forum/forumdisplay.php?f=53)
-   -   Thắc mắc TCVN 1916-95: Bu lông, vít, vít cấy, đai ốc- yêu cầu kĩ thuật (http://www.ketcau.com/forum/showthread.php?t=99739)

kotrung 27-10-2017 07:09 PM

Thắc mắc TCVN 1916-95: Bu lông, vít, vít cấy, đai ốc- yêu cầu kĩ thuật
 
Em mới ra trường khi tiếp xúc với TCVN 1916-95, có cái bảng số 1 : cơ tính của bu lông, vít, vít cấy, em thấy chỗ giới hạn chảy và bền đứt kết quả có 2 hàng là danh nghĩa và nhỏ nhất, em không biết phải dùng cái kết quả nào để để đánh giá, em có đọc phần chú thích nhưng không hiểu rõ mong các anh chị nào có thể giải thích giúp em ạ. Em cảm ơn nhiều!
[IMG]http://i1325.photobucket.com/albums/...ps1rmtqqbu.png[/IMG]

umy 27-10-2017 09:53 PM

Re: Thắc mắc TCVN 1916-95: Bu lông, vít, vít cấy, đai ốc- yêu cầu kĩ thuật
 
Trích:

Nguyên văn bởi kotrung (Post 415338)
Em mới ra trường khi tiếp xúc với TCVN 1916-95, có cái bảng số 1 : cơ tính của bu lông, vít, vít cấy, em thấy chỗ giới hạn chảy và bền đứt kết quả có 2 hàng là danh nghĩa và nhỏ nhất, em không biết phải dùng cái kết quả nào để để đánh giá, em có đọc phần chú thích nhưng không hiểu rõ mong các anh chị nào có thể giải thích giúp em ạ. Em cảm ơn nhiều!

https://vanbanphapluat.co/tcvn-1916-...thuat#toan-van

Bảng 1. Hàng 6 và 8 Giới hạn chảy (qui ước), chia cho hệ số an toàn 1,5 => Giới hạn ứng suất kéo cho phép: limit Sigma

Giới hạn ứng suất cắt (Shear) limit Tau = limit Sigma / 1,71


Múi giờ GMT. Hiện tại là 06:11 AM.

DIỄN ĐÀN http://ketcau.com/forum NƠI HỘI TỤ CỦA CÁC KỸ SƯ KẾT CÂU VIỆT NAM
WWW.KETCAU.COM - CẦU NỐI CỦA CÁC KỸ SƯ KẾT CẤU CÔNG TRÌNH, ĐỊA KỸ THUẬT VIỆT NAM. DIỄN ĐÀN ĐƯỢC MUA BẢN QUYỀN CỦA JELSOFT ENTERPRISES Ltd.