Diễn đàn của các kỹ sư kết cấu Việt Nam

Diễn đàn của các kỹ sư kết cấu Việt Nam (http://www.ketcau.com/forum/index.php)
-   Các bài viết, bài báo, Nghiên cứu Khoa học, Tiểu luận ... (http://www.ketcau.com/forum/forumdisplay.php?f=72)
-   -   53rd BGA Rankine lecture by GS. Michele Jamiolkowski (http://www.ketcau.com/forum/showthread.php?t=58514)

nguyencongoanh 30-05-2013 03:15 PM

53rd BGA Rankine lecture by GS. Michele Jamiolkowski
 
Mời các anh em thưởng ngoạn bài giảng của GS. Michele Jamiolkowski. Đây là bài khá hay liên quan đến chủ đề!

53rd BGA Rankine lecture – Soil Mechanics and the observational method: Challenges at the Zelazny Most copper tailings disposal facility

http://www.cpdlectures.com/Lecture.aspx?id=218

nguyencongoanh 31-05-2013 11:54 AM

Ðề: 53rd BGA Rankine lecture by GS. Michele Jamiolkowski
 
Tóm tắt sơ lược bài giảng này về một dự án bãi chứa/xử lý chất thải khai thác đồng với các đập có chiều cao từ tầm 30-60m tùy vị trí. Tuy nhiên theo bài này thì tôi thấy chuyển vị ngang vẫn còn khá nhỏ!


Múi giờ GMT. Hiện tại là 06:47 PM.

DIỄN ĐÀN http://ketcau.com/forum NƠI HỘI TỤ CỦA CÁC KỸ SƯ KẾT CÂU VIỆT NAM
WWW.KETCAU.COM - CẦU NỐI CỦA CÁC KỸ SƯ KẾT CẤU CÔNG TRÌNH, ĐỊA KỸ THUẬT VIỆT NAM. DIỄN ĐÀN ĐƯỢC MUA BẢN QUYỀN CỦA JELSOFT ENTERPRISES Ltd.