Diễn đàn của các kỹ sư kết cấu Việt Nam

Diễn đàn của các kỹ sư kết cấu Việt Nam (http://www.ketcau.com/forum/index.php)
-   Thiết kế tường trong đất, cọc barrette, tường chắn đất, vách tầng hầm,.. (http://www.ketcau.com/forum/forumdisplay.php?f=40)
-   -   Tập hợp các bản tính tường chắn đất (http://www.ketcau.com/forum/showthread.php?t=87111)

vannadeco 16-05-2015 11:30 AM

Tập hợp các bản tính tường chắn đất
 
3 Attachment(s)
Tập hợp các bản tính tường chắn đất, bạn nào có bản tính thì cùng tham gia nhé.

vannadeco 17-05-2015 04:43 PM

Ðề: Tập hợp các bản tính tường chắn đất
 
1 Attachment(s)
Tường đất có cốt

vannadeco 18-05-2015 11:58 AM

Ðề: Tập hợp các bản tính tường chắn đất
 
1 Attachment(s)
Đây là bản Excel tính so sánh hệ số áp lực và áp lực ngang chủ động lên tường chắn đất do động đất theo TCVN 9396:2012 và 22TCN272-05
* Hình như 1 số công thức tính trong TCVN 9396:2012 có nhầm lẫn tôi có sửa lại (Chi tiết xem bảng tính)
* Tính theo TCVN 9396:2012 cao hơn 22TCN 272-05 khoảng 35% , các bạn kiểm tra lại xem có đúng không ?
*Khi hệ số ga ma phi =1.03(Tường thẳng đứng ,góc mái dốc của đất đắp =0) thì 2 cách tính giống nhau
*Khi góc mái dốc đất đắp =5 độ , góc dốc của lưng tường theo phương thẳng đúng =5độ , hệ số ga ma phi =1.00, thì 2 cách tính như nhau

vannadeco 20-05-2015 11:33 AM

Ðề: Tập hợp các bản tính tường chắn đất
 
2 Attachment(s)
Tường chắn mái dốc, tường vây

vannadeco 25-05-2015 10:22 AM

Ðề: Tập hợp các bản tính tường chắn đất
 
1 Attachment(s)
* Cùng giá trị (goc ma sát trong , góc ma sát giữa tường và đất , chiều cao tường, độ dốc lưng tường, độ dốc mái đắp sau lưng tường) , Riêng đất dính có thêm lục dính C1(Lực kháng cắt của đất tại mặt trượt , C2(Lực kháng cắt đất dính giữa lưng tường và đất), Giá trị áp lực ngang của đất đắp lên tường chắn cứng khi đắp đất dính chỉ bằng 67.3% so với đất rời (Số liệu hình B1, hình B8-TCVN 9152:2012)

tuanhung_cda 20-10-2017 11:37 PM

Ðề: Tập hợp các bản tính tường chắn đất
 
Không hiểu sao dạo này không tải được file từ diễn đàn. Không hiểu các bác khác có bị vậy không


Múi giờ GMT. Hiện tại là 11:49 PM.

DIỄN ĐÀN http://ketcau.com/forum NƠI HỘI TỤ CỦA CÁC KỸ SƯ KẾT CÂU VIỆT NAM
WWW.KETCAU.COM - CẦU NỐI CỦA CÁC KỸ SƯ KẾT CẤU CÔNG TRÌNH, ĐỊA KỸ THUẬT VIỆT NAM. DIỄN ĐÀN ĐƯỢC MUA BẢN QUYỀN CỦA JELSOFT ENTERPRISES Ltd.