Diễn đàn của các kỹ sư kết cấu Việt Nam

Diễn đàn của các kỹ sư kết cấu Việt Nam (http://ketcau.com/forum/index.php)
-   Các vấn đề khác (http://ketcau.com/forum/forumdisplay.php?f=30)
-   -   khe co giãn (http://ketcau.com/forum/showthread.php?t=100118)

vuksxd 10-01-2019 07:04 PM

khe co giãn
 
Mọi người cho mình hỏi, mình có làm cái biển nhân tạo kích thước 67mx60m hình cong, trên nền tự nhiên, bản đáy dày 250. Theo tiêu chuẩn BTCT, lớn hơn40m thì cần làm khe co giãn. Bên thi công ngại xử lý cho khe đó nên đề xuất bỏ khe.
Mình chưa làm công trình kiều này bao giờ. Mọi người cho ý kiến nhé.
thank all

duongxd8mta 11-01-2019 12:45 AM

Ðề: khe co giãn
 
Theo mình cứ tiêu chuẩn mà phang.


Múi giờ GMT. Hiện tại là 12:11 AM.

DIỄN ĐÀN http://ketcau.com/forum NƠI HỘI TỤ CỦA CÁC KỸ SƯ KẾT CÂU VIỆT NAM
WWW.KETCAU.COM - CẦU NỐI CỦA CÁC KỸ SƯ KẾT CẤU CÔNG TRÌNH, ĐỊA KỸ THUẬT VIỆT NAM. DIỄN ĐÀN ĐƯỢC MUA BẢN QUYỀN CỦA JELSOFT ENTERPRISES Ltd.