Diễn đàn của các kỹ sư kết cấu Việt Nam

Diễn đàn của các kỹ sư kết cấu Việt Nam (http://ketcau.com/forum/index.php)
-   Hội thảo khoa học (http://ketcau.com/forum/forumdisplay.php?f=76)
-   -   Chương trình thảo luận về Hệ thống văn bản Pháp luật trong xây dựng của Việt Nam (http://ketcau.com/forum/showthread.php?t=100205)

huycdc 11-07-2019 02:25 PM

Chương trình thảo luận về Hệ thống văn bản Pháp luật trong xây dựng của Việt Nam
 
Chiều ngày 5/7/2019, tại phòng họp tầng 2 Công ty CDC đã diễn ra Chương trình thảo luận về Hệ thống văn bản Pháp luật trong xây dựng của Việt Nam, một số lỗi về QC, TC trong thiết kế và các vấn đề văn bản pháp luật trong công tác tư vấn Xây dựng.
Chiều ngày 5/7/2019, tại phòng họp tầng 2 Công ty CDC đã diễn ra Chương trình thảo luận về Hệ thống văn bản Pháp luật trong xây dựng của Việt Nam, một số lỗi về QC, TC trong thiết kế và các vấn đề văn bản pháp luật trong công tác tư vấn Xây dựng.

Buổi thảo luận có sự tham dự của Bà Võ Thanh Hà - PTGĐ Công ty CDC, Ông Nguyễn Hồng Châu - Trưởng phòng Quản lý kỹ thuật cùng các kỹ sư, kiến trúc sư của Công ty.

https://drive.google.com/file/d/1nmq...ew?usp=sharing

Chương trình thảo luận diễn ra với một số nội dung chính do Ông Nguyễn Hồng Châu chủ trì:
- Hệ thống văn bản pháp luật trong tư vấn xây dựng
- Danh mục luật, nghị định, TT liên quan đến xây dựng
- Danh mục các QC, TC trong xây dựng
- Liệt kê các QC, TC áp dụng trong TK của từng bộ môn
- Các lỗi về QC, TC trong bộ môn TK của bộ môn KT, Cơ điện
- Trao đổi về quy trình bảo trì.

https://drive.google.com/file/d/1xBh...ew?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1nWz...ew?usp=sharing


Múi giờ GMT. Hiện tại là 12:16 AM.

DIỄN ĐÀN http://ketcau.com/forum NƠI HỘI TỤ CỦA CÁC KỸ SƯ KẾT CÂU VIỆT NAM
WWW.KETCAU.COM - CẦU NỐI CỦA CÁC KỸ SƯ KẾT CẤU CÔNG TRÌNH, ĐỊA KỸ THUẬT VIỆT NAM. DIỄN ĐÀN ĐƯỢC MUA BẢN QUYỀN CỦA JELSOFT ENTERPRISES Ltd.