Diễn đàn của các kỹ sư kết cấu Việt Nam

Diễn đàn của các kỹ sư kết cấu Việt Nam (http://ketcau.com/forum/index.php)
-   Giới thiệu các trang WEB chuyên ngành kết cấu (http://ketcau.com/forum/forumdisplay.php?f=120)
-   -   Trang web tham khảo của THAILAND (http://ketcau.com/forum/showthread.php?t=2833)

BELLXD168 21-01-2006 12:51 PM

Trang web tham khảo của THAILAND
 
Xin chia sẽ cho anh em 1 website chứa những thông tin về ngành xây dựng (thông cảm nếu có ai đã post rồi).

www.tumcivil.com

umy 16-04-2018 09:29 PM

Ðề: Trang web tham khảo của THAILAND
 
Trích:

Nguyên văn bởi BELLXD168 (Post 22504)
Xin chia sẽ cho anh em 1 website chứa những thông tin về ngành xây dựng (thông cảm nếu có ai đã post rồi).

www.tumcivil.com

Up lên lại cho các member hiếu học, TL có nhiều exel-files tiếng Anh !
Tính toán thép, BTCT, Gỗ ...
Chịu khó tìm download, xem để hiểu thêm.

Đứa nào sáng dạ, biết dùng được thì nhấn thanks cho biết ! :)


Múi giờ GMT. Hiện tại là 04:25 AM.

DIỄN ĐÀN http://ketcau.com/forum NƠI HỘI TỤ CỦA CÁC KỸ SƯ KẾT CÂU VIỆT NAM
WWW.KETCAU.COM - CẦU NỐI CỦA CÁC KỸ SƯ KẾT CẤU CÔNG TRÌNH, ĐỊA KỸ THUẬT VIỆT NAM. DIỄN ĐÀN ĐƯỢC MUA BẢN QUYỀN CỦA JELSOFT ENTERPRISES Ltd.