Diễn đàn của các kỹ sư kết cấu Việt Nam

Diễn đàn của các kỹ sư kết cấu Việt Nam (http://ketcau.com/forum/index.php)
-   TEKLA (http://ketcau.com/forum/forumdisplay.php?f=202)
-   -   Giáo trình Tiếng Việt Tekla Structure (http://ketcau.com/forum/showthread.php?t=99061)

Huytraining 01-09-2016 02:34 PM

Giáo trình Tiếng Việt Tekla Structure
 
http://www.huytraining.com/wp-conten...kla-vu-hai.jpg
Bạn Lê Vũ Hải chia sẽ giáo án giảng dạy bộ môn Tekla Structures
Một tài liệu tiếng việt trong kho sách ít tiếng việt ít ỏi của Tekla. hi vọng cá bạn ủng hộ bên mình.
Link down tại đây

daoduy1008 13-04-2017 07:06 PM

Ðề: Giáo trình Tiếng Việt Tekla Structure
 
vãi cả PR cho web. @@


Múi giờ GMT. Hiện tại là 09:41 PM.

DIỄN ĐÀN http://ketcau.com/forum NƠI HỘI TỤ CỦA CÁC KỸ SƯ KẾT CÂU VIỆT NAM
WWW.KETCAU.COM - CẦU NỐI CỦA CÁC KỸ SƯ KẾT CẤU CÔNG TRÌNH, ĐỊA KỸ THUẬT VIỆT NAM. DIỄN ĐÀN ĐƯỢC MUA BẢN QUYỀN CỦA JELSOFT ENTERPRISES Ltd.