Diễn đàn của các kỹ sư kết cấu Việt Nam

Diễn đàn của các kỹ sư kết cấu Việt Nam (http://ketcau.com/forum/index.php)
-   Lập trình tính toán, phân tích kết cấu (http://ketcau.com/forum/forumdisplay.php?f=106)
-   -   Nonliear trong sap (http://ketcau.com/forum/showthread.php?t=100265)

phong22222 17-10-2019 04:02 PM

Nonliear trong sap
 
Các bác cho em hỏi, khi dùng DAM để design cấu kiện thì ta phải

kể đến các hiệu ứng P-detal. và khi đó cần phân tích phi tuyến.

Với trường hợp có động đất, tại sao ta cần phải tạo load case mass source dưới dạng nonlinear rồi MODAL lấy điều kiện mass source này nhỉ?

Thanks các bác!


Múi giờ GMT. Hiện tại là 09:39 AM.

DIỄN ĐÀN http://ketcau.com/forum NƠI HỘI TỤ CỦA CÁC KỸ SƯ KẾT CÂU VIỆT NAM
WWW.KETCAU.COM - CẦU NỐI CỦA CÁC KỸ SƯ KẾT CẤU CÔNG TRÌNH, ĐỊA KỸ THUẬT VIỆT NAM. DIỄN ĐÀN ĐƯỢC MUA BẢN QUYỀN CỦA JELSOFT ENTERPRISES Ltd.