Diễn đàn của các kỹ sư kết cấu Việt Nam

Diễn đàn của các kỹ sư kết cấu Việt Nam (http://ketcau.com/forum/index.php)
-   GEO 5 (http://ketcau.com/forum/forumdisplay.php?f=187)
-   -   Tạo báo cáo địa chất bằng sử dụng modun trụ hố khoan trong địa tầng GẸO (http://ketcau.com/forum/showthread.php?t=100266)

KC-CDC 22-10-2019 10:32 AM

Tạo báo cáo địa chất bằng sử dụng modun trụ hố khoan trong địa tầng GẸO
 
Xin giới thiệu đến các bạn Video trình bày cách làm việc với mô đun Nhật ký của chương trình Địa tầng GEO5. Mô đun Địa tầng - Nhật ký được sử dụng để báo cáo dữ liệu địa chất từ sự thăm dò địa chất (lỗ khoan, giếng, SPT, CPT, DMT và hơn nữa).
https://www.finesoftware.vn/video-tu...d-a-tyng-geo5/


Múi giờ GMT. Hiện tại là 05:33 PM.

DIỄN ĐÀN http://ketcau.com/forum NƠI HỘI TỤ CỦA CÁC KỸ SƯ KẾT CÂU VIỆT NAM
WWW.KETCAU.COM - CẦU NỐI CỦA CÁC KỸ SƯ KẾT CẤU CÔNG TRÌNH, ĐỊA KỸ THUẬT VIỆT NAM. DIỄN ĐÀN ĐƯỢC MUA BẢN QUYỀN CỦA JELSOFT ENTERPRISES Ltd.