Diễn đàn của các kỹ sư kết cấu Việt Nam

Diễn đàn của các kỹ sư kết cấu Việt Nam (http://www.ketcau.com/forum/index.php)
-   Văn hóa, văn nghệ, thể thao (http://www.ketcau.com/forum/forumdisplay.php?f=174)
-   -   Barca chưa từng thắng Real khi dẫn hơn chín điểm (http://www.ketcau.com/forum/showthread.php?t=95705)


Múi giờ GMT. Hiện tại là 10:25 PM.

DIỄN ĐÀN http://ketcau.com/forum NƠI HỘI TỤ CỦA CÁC KỸ SƯ KẾT CÂU VIỆT NAM
WWW.KETCAU.COM - CẦU NỐI CỦA CÁC KỸ SƯ KẾT CẤU CÔNG TRÌNH, ĐỊA KỸ THUẬT VIỆT NAM. DIỄN ĐÀN ĐƯỢC MUA BẢN QUYỀN CỦA JELSOFT ENTERPRISES Ltd.