Diễn đàn của các kỹ sư kết cấu Việt Nam

Diễn đàn của các kỹ sư kết cấu Việt Nam (http://www.ketcau.com/forum/index.php)
-   Kết cấu công trình thủy lợi, kênh mương, đề, đập,... (http://www.ketcau.com/forum/forumdisplay.php?f=93)
-   -   lưu lượng gây ra do mưa trong bể chứa (http://www.ketcau.com/forum/showthread.php?t=98938)

needyou5588 20-07-2016 05:35 PM

lưu lượng gây ra do mưa trong bể chứa
 
mình đang tính toán lưu lượng nước mưa gây ra cho một bể chứa theo tần suất thiết kế P. ai có tài liệu tham khảo cho mình với.
Thankyou so much!


Múi giờ GMT. Hiện tại là 06:42 PM.

DIỄN ĐÀN http://ketcau.com/forum NƠI HỘI TỤ CỦA CÁC KỸ SƯ KẾT CÂU VIỆT NAM
WWW.KETCAU.COM - CẦU NỐI CỦA CÁC KỸ SƯ KẾT CẤU CÔNG TRÌNH, ĐỊA KỸ THUẬT VIỆT NAM. DIỄN ĐÀN ĐƯỢC MUA BẢN QUYỀN CỦA JELSOFT ENTERPRISES Ltd.