Diễn đàn của các kỹ sư kết cấu Việt Nam

Diễn đàn của các kỹ sư kết cấu Việt Nam (http://www.ketcau.com/forum/index.php)
-   Lập trình tính toán, phân tích kết cấu (http://www.ketcau.com/forum/forumdisplay.php?f=106)
-   -   list vẽ và thống kê thép sàn (http://www.ketcau.com/forum/showthread.php?t=100107)

tranhungtad 27-12-2018 04:28 PM

list vẽ và thống kê thép sàn
 
bác nào có list vẽ và thống kê thép sàn tự động cho e xin với


Múi giờ GMT. Hiện tại là 05:05 PM.

DIỄN ĐÀN http://ketcau.com/forum NƠI HỘI TỤ CỦA CÁC KỸ SƯ KẾT CÂU VIỆT NAM
WWW.KETCAU.COM - CẦU NỐI CỦA CÁC KỸ SƯ KẾT CẤU CÔNG TRÌNH, ĐỊA KỸ THUẬT VIỆT NAM. DIỄN ĐÀN ĐƯỢC MUA BẢN QUYỀN CỦA JELSOFT ENTERPRISES Ltd.