Diễn đàn của các kỹ sư kết cấu Việt Nam

Diễn đàn của các kỹ sư kết cấu Việt Nam (http://www.ketcau.com/forum/index.php)
-   Thông tin từ Ban Quản Trị Website (http://www.ketcau.com/forum/forumdisplay.php?f=3)
-   -   Công ty CNA-HTE cần tuyển QS Officer (http://www.ketcau.com/forum/showthread.php?t=89963)

Mai Van 18-08-2015 05:34 PM

Công ty CNA-HTE cần tuyển QS Officer
 
Mô tả công việc:
Tender quantity take-off for M&E / Or Building & Construction Bill off Quantity (BOQ).
Bốc khối lượng phần M&E / Hoặc phần Xây dựng cho công tác đấu thầu
(Ứng viên biết 1 trong 2 lĩnh vực)
Prepare bill of quantity for tender
Lập bảng tiên lượng dự thầu

Consultant coordination
Phối hợp làm việc với đơn vị tư vấn
Administration for projects
Quản lý công việc hành chánh cho dự án.

Payments claim certificate.
Thực hiện các yêu cầu thanh toán và lấy xác nhận thanh toán từ chủ đầu tư.

Subcontract payments
Theo dõi thanh toán cho thầu phụ.

Địa điểm làm việc:
42 Đường số 4, VSIP 1, Thuận An, Bình Dương
Thời gian làm việc:Thứ 2 - Thứ 6
Liên hệ:
Ứng viên quan tâm vui lòng gửi CV vào email:
Email: van.mai@cnavn.com
Tel: 06503743045
Website: http://cnavn.com/


Múi giờ GMT. Hiện tại là 06:08 PM.

DIỄN ĐÀN http://ketcau.com/forum NƠI HỘI TỤ CỦA CÁC KỸ SƯ KẾT CÂU VIỆT NAM
WWW.KETCAU.COM - CẦU NỐI CỦA CÁC KỸ SƯ KẾT CẤU CÔNG TRÌNH, ĐỊA KỸ THUẬT VIỆT NAM. DIỄN ĐÀN ĐƯỢC MUA BẢN QUYỀN CỦA JELSOFT ENTERPRISES Ltd.