Diễn đàn của các kỹ sư kết cấu Việt Nam

Diễn đàn của các kỹ sư kết cấu Việt Nam (http://ketcau.com/forum/index.php)
-   Các bài viết, bài báo, Nghiên cứu Khoa học, Tiểu luận ... (http://ketcau.com/forum/forumdisplay.php?f=72)
-   -   Bài giảng: Foundation Design for Offshore Wind Turbines! (http://ketcau.com/forum/showthread.php?t=43283)

lchhung 19-09-2012 10:41 AM

Bài giảng: Foundation Design for Offshore Wind Turbines!
 
Mời cả nhà tham khảo bài giảng Géotechnique Lecture 2011.
"Foundation Design for Offshore Wind Turbines" by TS. Byrne, Đại học Oxford.

Link Audio: https://ice.adobeconnect.com/_a88453...&pbMode=normal

Link file PDF:
http://www.eng.ox.ac.uk/civil/pdf/Ge...B_2011_Web.pdf


Múi giờ GMT. Hiện tại là 11:33 PM.

DIỄN ĐÀN http://ketcau.com/forum NƠI HỘI TỤ CỦA CÁC KỸ SƯ KẾT CÂU VIỆT NAM
WWW.KETCAU.COM - CẦU NỐI CỦA CÁC KỸ SƯ KẾT CẤU CÔNG TRÌNH, ĐỊA KỸ THUẬT VIỆT NAM. DIỄN ĐÀN ĐƯỢC MUA BẢN QUYỀN CỦA JELSOFT ENTERPRISES Ltd.