Diễn đàn của các kỹ sư kết cấu Việt Nam

Diễn đàn của các kỹ sư kết cấu Việt Nam (http://ketcau.com/forum/index.php)
-   Kinh tế xây dựng, Dự toán, Thông báo giá VL (http://ketcau.com/forum/forumdisplay.php?f=145)
-   -   Hỏi về khấu trừ phần bù giá nhân công-ca máy, vật liệu trong giá trị tạm ứng hợp đồng (http://ketcau.com/forum/showthread.php?t=68694)

quynhutc 11-12-2013 06:34 PM

Hỏi về khấu trừ phần bù giá nhân công-ca máy, vật liệu trong giá trị tạm ứng hợp đồng
 
Tôi hiện đang làm quyết toán 1 công trình sử dụng nguồn vốn nhà nước,được điều chỉnh nhân công ca máy và bù giá vật liệu,nhưng vừa rồi CĐT và các cấp có thẩm quyền có ra biên bản hướng dẫn bù nhân công ca máy,vật liệu.Trong đó có câu “ Không được bù nhân công, ca máy phần giá trị tạm ứng hợp đồng”,tôi có thắc mắc hỏi có thông tư, công văn nào hướng dẫn về điều này ko,thì ko nhận đựơc câu trả lời.Mong mọi người giúp đỡ,vì cũng là công trình đầu tay nên chưa có kinh nghiệm,tôi muốn hỏi là: Có Nghị đinh, thông tư,công văn nào quy định việc “Không được bù nhân công, ca máy phần giá trị tạm ứng HĐ ko,mà sao ko phải là ko đc bù phần vật liệu vì thật ra số tiền tạm ứng đó chủ yếu dùng để mua vật tư,chuẩn bị trước khi thi công mà”.Cảm ơn mọi người mong mọi người giúp đỡ.


Múi giờ GMT. Hiện tại là 06:22 PM.

DIỄN ĐÀN http://ketcau.com/forum NƠI HỘI TỤ CỦA CÁC KỸ SƯ KẾT CÂU VIỆT NAM
WWW.KETCAU.COM - CẦU NỐI CỦA CÁC KỸ SƯ KẾT CẤU CÔNG TRÌNH, ĐỊA KỸ THUẬT VIỆT NAM. DIỄN ĐÀN ĐƯỢC MUA BẢN QUYỀN CỦA JELSOFT ENTERPRISES Ltd.