Diễn đàn của các kỹ sư kết cấu Việt Nam

Diễn đàn của các kỹ sư kết cấu Việt Nam (http://ketcau.com/forum/index.php)
-   Công trình Biển (http://ketcau.com/forum/forumdisplay.php?f=112)
-   -   Đồ án tn thi công Khối Chân Đế bằng cẩu (http://ketcau.com/forum/showthread.php?t=98438)

quangtienxd 06-05-2016 09:46 PM

Đồ án tn thi công Khối Chân Đế bằng cẩu
 
Chào anh chị và mọi người. Em mới nhận đồ án tốt nghiệp thầy Đặng Đình Tuấn hướng dẫn và đề tài của em là thi công khối chân đế bằng cẩu.
Anh nào đi trước từng làm đồ án này cho em xin mẫu với ạ. Em chân thành cảm ơn !


Múi giờ GMT. Hiện tại là 09:50 PM.

DIỄN ĐÀN http://ketcau.com/forum NƠI HỘI TỤ CỦA CÁC KỸ SƯ KẾT CÂU VIỆT NAM
WWW.KETCAU.COM - CẦU NỐI CỦA CÁC KỸ SƯ KẾT CẤU CÔNG TRÌNH, ĐỊA KỸ THUẬT VIỆT NAM. DIỄN ĐÀN ĐƯỢC MUA BẢN QUYỀN CỦA JELSOFT ENTERPRISES Ltd.