Diễn đàn của các kỹ sư kết cấu Việt Nam

Diễn đàn của các kỹ sư kết cấu Việt Nam (http://ketcau.com/forum/index.php)
-   Thư viện Ebook, hình ảnh, phim tư liệu về kết cấu (http://ketcau.com/forum/forumdisplay.php?f=102)
-   -   Xin công bản vẽ kết cấu công trình itasco tower hà nội (http://ketcau.com/forum/showthread.php?t=99389)


Múi giờ GMT. Hiện tại là 03:28 AM.

DIỄN ĐÀN http://ketcau.com/forum NƠI HỘI TỤ CỦA CÁC KỸ SƯ KẾT CÂU VIỆT NAM
WWW.KETCAU.COM - CẦU NỐI CỦA CÁC KỸ SƯ KẾT CẤU CÔNG TRÌNH, ĐỊA KỸ THUẬT VIỆT NAM. DIỄN ĐÀN ĐƯỢC MUA BẢN QUYỀN CỦA JELSOFT ENTERPRISES Ltd.