Diễn đàn của các kỹ sư kết cấu Việt Nam

Diễn đàn của các kỹ sư kết cấu Việt Nam (http://ketcau.com/forum/index.php)
-   Các khoá học ngắn hạn bồi dưỡng chuyên môn (http://ketcau.com/forum/forumdisplay.php?f=77)
-   -   Lịch khai giảng T3/2017 khóa AutoCad,Revit,Dự toán,Tekla,Etabs tại RDSIC (http://ketcau.com/forum/showthread.php?t=99452)

rdsicPham 16-03-2017 10:04 PM

Lịch khai giảng T11/2017 khóa AutoCad,Revit,Dự toán,Tekla,Etabs tại RDSIC
 
1. DỰ TOÁN CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG (XÂY DỰNG, CẦU, ĐƯỜNG) (HN & TP.HCM)
 • Ngày 22/11/2017, 18h-20h các ngày thứ 2,4,6 tại Đại học Xây dựng (Khóa 154)
 • Ngày 22/11/2017, 18h-20h các ngày thứ 2,4,6 tại Đại học Giao Thông Vận Tải Hà Nội (Khóa 155)
 • Ngày 21/11/2017, 18h-20h các ngày thứ 3,5,7 tại chi nhánh Đại học Kiến Trúc (Khóa 156)
 • Ngày 22/11/2017, 18h30-20h30 các ngày thứ 2,4,6 tại Trường Cao Đẳng Giao Thông Vận Tải TP HCM, 252 Lý Chính Thắng, Phường 9, Quận 3, TP.HCM (Khóa 157)
 • Ngày 23/11/2017, 18h30-20h30 các ngày thứ 3,5,7 tại chi nhánh Thủ Đức Trường Cao Đẳng Nghề Thủ Đức - Số 17, Đường 8, Phường Linh Chiểu, Quận Thủ Đức (Khóa 158)
THANH QUYẾT TOÁN CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG (XÂY DỰNG, CẦU, ĐƯỜNG)
 • Ngày 26/10/2017, 18h-20h các ngày thứ 2,4,6 tại Đại học Xây dựng (Khóa 01)
 • Ngày 27/10/2017, 18h-20h các ngày thứ 2,4,6 tại Đại học Giao Thông Vận Tải Hà Nội (Khóa 02)
 • Giảm ngay 35% học phí cho các bạn đã từng tham gia khóa học dự toán tại RDSiC
 • Giảm 30% học phí cho các bạn tham gia khóa học 01 và 02
2. REVIT STRUCTURE (HN & TP HCM)
 • Ngày 22/11/2017, 18h-20h các ngày thứ 2,4,6 tại Đại học Xây dựng Hà Nội (Khóa 51)
 • Ngày 23/11/2017, 18h-20h các ngày thứ 3,5,7 tại Đại học Giao Thông Vận Tải Hà Nội (Khóa 52)
  Chi nhánh Đại học Kiến Trúc Hà Nội (Mở lớp nếu học viên tập hợp nhóm khoảng 5 học viên)
 • Ngày 21/11/2017, 18h30-20h30 các ngày thứ 3,5,7 tại Trường Cao Đẳng Giao Thông Vận Tải TP HCM, 252 Lý Chính Thắng, Phường 9, Quận 3, TP.HCM (Khóa 53)
 • Ngày 24/10/2017, 18h30-20h30 các ngày thứ 2,4,6 tại nhánh Thủ Đức Trường Cao Đẳng Nghề Thủ Đức - Số 17, Đường 8, Phường Linh Chiểu, Quận Thủ Đức (Khóa 54)

3. REVIT ARCHITECTURE (TP.HCM & Hà Nội)
 • Ngày 24/10/2017, 18h-20h các ngày thứ 3,5,7 tại Đại học Xây dựng Hà Nội (Khóa 43)
 • Ngày 22/11/2017, 18h30-20h30 các ngày thứ 2,4,6 tại Trường Cao Đẳng Giao Thông Vận Tải TP HCM, 252 Lý Chính Thắng, Phường 9, Quận 3, TP.HCM (Khóa 44)

4. REVIT MEP (TP.HCM & Hà Nội)
 • Ngày 21/11/2017, 18h-20h các ngày thứ 3,5,7 tại Đại học Xây dựng Hà Nội (Khóa 30)
 • Ngày 22/11/2017, 18h30-20h30 các ngày thứ 3,5,6 tại Trường Cao Đẳng Giao Thông Vận Tải TP HCM, 252 Lý Chính Thắng, Phường 9, Quận 3, TP.HCM (Khóa 31)

5. ETABS-SAFE (HN & TP HCM)
 • Ngày 23/10/2017, 18h-20h các ngày thứ 2,4,6 tại Đại học Xây dựng (Khóa 69)
 • Ngày 22/11/2017, 18h-20h các ngày thứ 2,4,6 tại chi nhánh Đại học Giao Thông Vận Tải (Hà Nội) (Khóa 70)
 • Ngày 22/11/2017, 18h30 - 20h30 các ngày thứ 3,5,7 tại Trường Cao Đẳng Giao Thông Vận Tải TP HCM, 252 Lý Chính Thắng, Phường 9, Quận 3, TP.HCM (Khóa 71)
 • Ngày 23/11/2017, 18h30-20h30 các ngày thứ 3,5,7 tại chi nhánh Thủ Đức Trường Cao Đẳng Nghề Thủ Đức - Số 17, Đường 8, Phường Linh Chiểu, Quận Thủ Đức (Khóa 72)

6. TEKLA STRUCTURES CƠ BẢN (STEEL)
 • Ngày 22/11/2017, 18h-20h các ngày thứ 2,4,6 tại Đại học Xây dựng Hà Nội (Khóa 48)
 • Ngày 22/11/2017, 18h30-20h30 các ngày thứ 2,4,6 tại Trường Cao Đẳng Giao Thông Vận Tải TP HCM, 252 Lý Chính Thắng, Phường 9, Quận 3, TP.HCM (Khóa 49)

7. ĐỌC BẢN VẼ XÂY DỰNG (HN & TP HCM)
 • Ngày 21/11/2017, học từ 18h-20h các ngày thứ 3,5,7 tại Đại học Xây dựng, Hà Nội. (Khóa 51)
 • Ngày 22/11/2017, 18h-20h các ngày thứ 2,4,6 tại Đại học Giao Thông Vận Tải Hà Nội (Khóa 52)
 • Ngày 22/11/2017, 18h30-20h30 các ngày thứ 2,4,6 tại Trường Cao Đẳng Giao Thông Vận Tải TP HCM, 252 Lý Chính Thắng, Phường 9, Quận 3, TP.HCM (Khóa 53)

8. MS Project trong Quản lý dự án Xây dựng (HN & TP HCM)
 • Ngày 22/11/2017, 18h30-20h30 các ngày thứ 2,4,6 tại Trường Cao Đẳng Giao Thông Vận Tải TP HCM, 252 Lý Chính Thắng, Phường 9, Quận 3, TP.HCM (Khóa 36)
 • Đào tạo tại Hà Nội cho nhóm 10 học viên trở lên theo yêu cầu.

9. AUTOCAD NÂNG CAO (HN)
 • Ngày 21/11/2017, 18h-20h các ngày thứ 3,5,7 tại Trường Đại học Xây Dựng - 55 Giải Phóng (Khóa 57)

10. AUTOCAD CƠ BẢN (HN & TP HCM)
 • Ngày 22/11/2017, 18h00-20h00 các ngày thứ 2,4,6 tại chi nhánh Đại học Giao Thông Vận Tải (Khóa 66)
 • Ngày 22/11/2017, 18h00-20h00 các ngày thứ 2,4,6 tại Đại học Xây dựng (Khóa 67)

11. SAP2000 (HN)
 • Ngày 18/10/2017, 18h00 - 20h00 các ngày thứ 2,4,6 tại Đại học Xây dựng (Khóa 19)

12. Midas Civil (HN)
 • Ngày 4/10/2017, 18h00-20h00 các ngày thứ 2,4,6 tại Đại học Xây dựng (Khóa 4)
 • Ngày 5/10/2017, 18h00-20h00 các ngày thứ 3,5,7 tại chi nhánh Đại học Giao Thông Vận Tải (Khóa 5)
 • Đào tạo tại công ty hoặc đào tạo theo đơn đặt hàng theo nhóm trên 10 học viên. Chi tiết liên hệ: 0946.489.486

Đào tạo tại công ty hoặc đào tạo theo đơn đặt hàng theo nhóm trên 10 học viên. Chi tiết liên hệ: 0946.489.486

Xem chi tiết tại: http://rdsic.edu.vn/khoa-hoc-xay-dun...ang-rdsic.html


Múi giờ GMT. Hiện tại là 04:20 PM.

DIỄN ĐÀN http://ketcau.com/forum NƠI HỘI TỤ CỦA CÁC KỸ SƯ KẾT CÂU VIỆT NAM
WWW.KETCAU.COM - CẦU NỐI CỦA CÁC KỸ SƯ KẾT CẤU CÔNG TRÌNH, ĐỊA KỸ THUẬT VIỆT NAM. DIỄN ĐÀN ĐƯỢC MUA BẢN QUYỀN CỦA JELSOFT ENTERPRISES Ltd.