Diễn đàn của các kỹ sư kết cấu Việt Nam

Diễn đàn của các kỹ sư kết cấu Việt Nam (http://ketcau.com/forum/index.php)
-   Góp ý, bàn luận về Website chính của KETCAU.COM (http://ketcau.com/forum/forumdisplay.php?f=131)
-   -   Box : Điện - Điện nhẹ. (http://ketcau.com/forum/showthread.php?t=17066)

Xuân Trường 16-11-2010 12:36 AM

Box : Điện - Điện nhẹ.
 
Chào các Bác.
Hôm nay em đi lạc vào đây thấy hay quá nên tham gia. Em là KS điện hihi.
Em thấy cái box điện toàn là bài quảng cáo nếu dc các bác cho em quản lý các box đó cho vui .
Vui là chính.
Xuân Trường.


Múi giờ GMT. Hiện tại là 12:21 AM.

DIỄN ĐÀN http://ketcau.com/forum NƠI HỘI TỤ CỦA CÁC KỸ SƯ KẾT CÂU VIỆT NAM
WWW.KETCAU.COM - CẦU NỐI CỦA CÁC KỸ SƯ KẾT CẤU CÔNG TRÌNH, ĐỊA KỸ THUẬT VIỆT NAM. DIỄN ĐÀN ĐƯỢC MUA BẢN QUYỀN CỦA JELSOFT ENTERPRISES Ltd.