Diễn đàn của các kỹ sư kết cấu Việt Nam

Diễn đàn của các kỹ sư kết cấu Việt Nam (http://www.ketcau.com/forum/index.php)
-   Điện, điện nhẹ, Cấp thoát nước (http://www.ketcau.com/forum/forumdisplay.php?f=137)
-   -   Tiêu chuẩn về cọc tiêu trong cấp nước đô thị (http://www.ketcau.com/forum/showthread.php?t=56976)

ga_dau_troc 04-05-2013 10:38 AM

Tiêu chuẩn về cọc tiêu trong cấp nước đô thị
 
Xin chào các bạn trong diễn đàn kết cấu!
Hiện nay tôi đang tham gia 1 dự án cấp nước ở giai đoạn cuối cùng. Với tuyến ống cấp nước của dự án là D1200, tôi muốn có hệ thống cọc tiêu đánh dấu và bảo vệ cho tuyến ống này. Nhưng tìm tiêu chuẩn cho cọc tiêu cấp nước lại không có. Bạn nào có tài liệu về điều này xin được chỉ giáo.
Cảm ơn các bạn đã giúp đỡ!

ga_dau_troc 16-05-2013 12:51 PM

Ðề: Tiêu chuẩn về cọc tiêu trong cấp nước đô thị
 
ko có ai ạ?


Múi giờ GMT. Hiện tại là 01:32 AM.

DIỄN ĐÀN http://ketcau.com/forum NƠI HỘI TỤ CỦA CÁC KỸ SƯ KẾT CÂU VIỆT NAM
WWW.KETCAU.COM - CẦU NỐI CỦA CÁC KỸ SƯ KẾT CẤU CÔNG TRÌNH, ĐỊA KỸ THUẬT VIỆT NAM. DIỄN ĐÀN ĐƯỢC MUA BẢN QUYỀN CỦA JELSOFT ENTERPRISES Ltd.