Diễn đàn của các kỹ sư kết cấu Việt Nam

Diễn đàn của các kỹ sư kết cấu Việt Nam (http://ketcau.com/forum/index.php)
-   Thư viện Ebook, hình ảnh, phim tư liệu về kết cấu (http://ketcau.com/forum/forumdisplay.php?f=102)
-   -   Nhà nổi ở Hà Lan (http://ketcau.com/forum/showthread.php?t=92490)

thuyen06x2 21-12-2015 02:30 PM

Nhà nổi ở Hà Lan
 
Việt Nam ta chắc là cũng nên nghiên cứu món này dần đi là vừa chứ không ít năm nữa biết sống sao đây khi nước biển dâng, triều cường ngày càng nguy hiểm
https://youtu.be/MpaGkZKp7FU


Múi giờ GMT. Hiện tại là 02:34 PM.

DIỄN ĐÀN http://ketcau.com/forum NƠI HỘI TỤ CỦA CÁC KỸ SƯ KẾT CÂU VIỆT NAM
WWW.KETCAU.COM - CẦU NỐI CỦA CÁC KỸ SƯ KẾT CẤU CÔNG TRÌNH, ĐỊA KỸ THUẬT VIỆT NAM. DIỄN ĐÀN ĐƯỢC MUA BẢN QUYỀN CỦA JELSOFT ENTERPRISES Ltd.